Set trong Python là gì | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Set trong Python là gì

Cùng tìm hiểu Kiểu dữ liệu set trong Python. Bạn sẽ biết set trong Python là gì cũng như cách sử dụng set trong Python sau bài học này.

Set trong Python là gì

Set trong Python là một dạng dữ liệu mà các phần tử trong đó không có thứ tự và không thể trùng lặp nhau.

Set trong python được tạo ra để xử lý tập hợp mà chúng ta được học trong toán học. Chúng ta dùng set để so sánh và tìm hiểu quan hệ giữa các tập hợp, thực hiện các phép toán đặc trưng của tập hợp như giao, hiệu, phần bù v.v..

Hai tính chất đặc trưng nhất của set trong python giúp phân biệt nó với các dạng dữ liệu chứa nhiều phần tử khác như list hay dictionary đó là:

  • Không tồn tại phần tử trùng lặp trong set
  • Các phần tử trong set không có thứ tự, nên không tồn tại index trong set.

Kiểu dữ liệu set trong python vốn thuộc dạng mutable (có khả năng thay đổi) nên tương tự như List trong python, chúng ta có thể thêm hay xóa và thay đổi một set sau khi tạo ra nó.

Tuy nhiên, khi muốn xử lý một tập hợp có các phần tử mà giá trị của chúng hiếm khi cần thay đổi, chúng ta có thể sử dụng hàm frozenset()biến một set sang dạng immutable (không có khả năng thay đổi) nhưng cũng có tính chất tương tự như set trong python.

Về cấu trúc thì các phần tử trong set được đặt giữa cặp dấu {} và được phân tách với nhau bằng dấu ,.

Lưu ý, các phần tử trong set chỉ có thể được tạo bởi các giá trị hashable. Một giá trị được gọi là hashable nếu nó không bao giờ thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của nó. Bởi vậy chúng ta chỉ có thể chỉ định các phần tử trong set bằng một trong ba đối tượng bất biến Immutable (không thể thay đổi) trong python gồm Số, Chuỗi và set khác mà thôi.

Do đó, để hiểu một cách tổng quát, có thể định nghĩa set trong Python là kiểu dữ liệu gồm các phần tử có giá trị hashable, không có thứ tự và không thể trùng lặp, được đặt giữa cặp dấu {} và được phân tách với nhau bằng dấu ,.

set trong Python là gì

Sử dụng set trong Python

Để tạo một set trong Python, bạn đặt các phần tử của set được phân cách bởi dấu phẩy , ở giữa cặp dấu ngoặc nhọn {} giống như dưới đây:

set1 = {'a', 'b', 'c', 'd'}

Bạn cũng có thể dùng hàm set() để tạo set trong python như sau:

myset1 = set([1,2,3])
myset2 = set([1,2,3,3,2,1])
print(myset1)
print(myset2)

#>> {1, 2, 3}
#>> {1, 2, 3}

Sau khi tạo set trong python, bạn có thể thực hiện các phép toán như tìm giao, tìm hợp của hai tập hợp như ví dụ sau:

A = {1,2,3}
B = {3,4,5}

C = A | B # Tìm hợp của hai tập hợp
print(C)
#>> {1, 2, 3, 4, 5}

D = A & B # Tìm giao của hai tập hợp
print(D)
#>> {3}

Hãy tham khảo các bài viết chi tiết trong chuyên đề Set trong python để tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng set trong python nhé.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách Kiểu dữ liệu set trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/set-trong-python-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.