So sánh set trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

So sánh set trong python

Hướng dẫn cách so sánh set trong python. Bạn sẽ học được cách so sánh set trong python và tìm ra mối quan hệ giữa chúng sau bài học này.

So sánh set trong python | hoàn toàn giống nhau

Chúng ta sử dụng toán tử == để kiểm tra xem các phần tử của nhiều tập hợp có hoàn toàn giống nhau hay không.
So sánh hai set trong python có hoàn toàn giống nhau

Nếu các phần tử của các set đó hoàn toàn giống nhau, kết quả True được trả về và False trong các trường hợp còn lại.

Lại nữa, do trong set không tồn tại thứ tự của phần tử, nên việc so sánh giữa hai set sẽ không phụ thuộc vào thứ tự của các phần tử trong set.
Ví dụ:

s1 = {1, 2, 3}
s2 = {3, 2, 1}
s3 = {1, 2, 3, 4}

print(s1==s2)
print(s1==s3)

Kết quả:

True
False

So sánh set trong python | hoàn toàn khác nhau | phương thức isdisjoint()

Chúng ta sử dụng phương thức isdisjoint() trong python để kiểm tra xem tất cả các phần tử của nhiều tập hợp có hoàn toàn khác nhau hay không.
phương thức isdisjoint() trong python
Nếu tất cả các phần tử của các set đó đều khác nhau, kết quả True được trả về. Ngược lại chỉ cần có một phần tử chung giống nhau, False sẽ được trả về.
Ví dụ:

s1 = {1, 2, 3}
s2 = {4, 5, 6}
s3 = {3, 4, 5}

print(s1.isdisjoint(s2))
print(s1.isdisjoint(s3))

Kết quả:

True
False

So sánh set trong python | kiểm tra tập con | phương thức issubset()

Chúng ta sử dụng phương thức issubset() trong python hoặc toán tử <= để so sánh hai set trong python và kiểm tra một set có phải là tập con của set còn lại hay không.
phương thức issubset() trong python
Ví dụ:

s1 = {1, 2, 3}
s2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

print(s1<=s2)
print(s1.issubset(s2))

Kết quả

True
True

Sự khác biệt giữa hai cách này đó là, toán tử <= chỉ có thể so sánh giữa các set với nhau, trong khi đó phương thức issubset() lại có thể so sánh giữa set và list.
Ví dụ, chúng ta dùng issubset() để so sánh giữa set và list như sau:

s1 = {1, 2, 3}
l1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

print(s1.issubset(l1))
#>>True

Trong khi đó, nếu dùng toán tử <=, lỗi sẽ xảy ra:

s1 = {1, 2, 3}
l1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

print(s1 <= l1)

#>>Traceback (most recent call last):
#>> File "Main.py", line 4, in <module>
#>> print(s1 <= l1)
#>>TypeError: '<=' not supported between instances of 'set' and 'list'

So sánh set trong python | kiểm tra tập mẹ | phương thức issuperset()

Tương tự như ở phần trên, chúng ta có thể sử dụng phương thức issuperset() trong python hoặc toán tử >= để so sánh hai set trong python và kiểm tra một set có phải là tập mẹ của set còn lại hay không.
phương thức issuperset() trong python
Ví dụ:

s1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
s2 = {1, 2, 3}

print(s1>=s2)
print(s1.issuperset(s2))

Kết quả

True
True

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách so sánh set trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/so-sanh-set-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.