Kiểm tra số đối xứng trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số đối xứng trong python

Hướng dẫn cách kiểm tra số đối xứng trong python. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm tra số đối xứng trong python sau bài học này.

Số đối xứng trong python

Chúng ta đều biết trong toán học số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.
Số đối xứng trong python

Khái niệm số đối xứng trong python cũng giống như trên. Chúng ta coi một số là số đối xứng trong python nếu như đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái số đó đều được số giống nhau.

Đây là chìa khóa thứ giúp chúng ta có thể tìm được số đối xứng trong python.

Kiểm tra số đối xứng trong python

Một số được coi là số đối xứng trong python nếu như đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái số đó đều được số giống nhau. Bởi vậy để kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không, chúng ta đơn giản chỉ cần đảo ngược số này và kiểm tra số thu về có bằng với số đã cho hay không là xong.

Có rất nhiều cách để đảo ngược một số trong python mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài sau:

Và có bao nhiêu cách đảo ngược chuỗi trong python thì tất nhiên cũng sẽ có bấy nhiêu cách để chúng ta có thể thực hiện kiểm tra số đối xứng trong python.

Dưới đây là một ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng cách đảo ngược chuỗi bằng cách cắt (slice) chuỗi và tạo ra hàm kiểm tra số đối xứng trong python như sau:

#Hàm kiểm tra số đối xứng trong python
def symmetrical_num(n):
# flag = 1 => số đối xứng
# flag = 0 => không phải số đối xứng

flag =0;
if ( n[::-1] == n):
flag = 1
return flag

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình nhập n kiểm tra n có phải số đối xứng không trong python như sau:

#Hàm kiểm tra số đối xứng trong python
def symmetrical_num(n):
# flag = 1 => số đối xứng
# flag = 0 => không phải số đối xứng

flag =0;
if ( n[::-1] == n):
flag = 1
return flag


n = input(">> nhap mot so tu nhien: ")
check = symmetrical_num(n);

if check == 1:
print(n,"la so doi xung")
else:
print(n,"khong phai la so doi xung")

Màn hình nhập liệu và kết quả tìm số đảo ngược trong python sẽ như sau:

>> nhap mot so tu nhien: 12345
12345 khong phai la so doi xung

>> nhap mot so tu nhien: 454
454 la so doi xung

>> nhap mot so tu nhien: 456654
456654 la so doi xung

Tất nhiên trên đây chỉ là một cách cơ bản nhất để tìm số đối xứng trong python. Bạn hãy tìm hiểu các cách khác để đảo ngược chuỗi và tự tạo hàm tìm số đối xứng trong python cho riêng mình nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm số đối xứng trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/kiem-tra-so-doi-xung-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.