Các loại số trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Các loại số trong python

Python hỗ trợ ba kiểu dữ liệu số trong pythonsố nguyên int, số thực floatsố phức complex, và bạn sẽ học được cách sử dụng các kiểu dữ liệu số này trong bài học sau đây.

Kiểu dữ liệu số trong python là gì

Kiểu dữ liệu số trong python (tiếng anh : Numeric literal; tiếng Nhật : 数値リテラル) là tên loại dữ liệu dùng để gọi các chữ số được dùng trong chương trình python. Cũng giống như kiểu dữ liệu chữ, kiểu dữ liệu số trong python cũng thuộc dạng Literal - một giá trị mà nó thể hiện chính nó.
Ví dụ như số 11 thuộc kiểu dữ liệu số và nó thể hiện giá trị của chính nó bằng 11 chứ không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

Kiểu dữ liệu số nguyên int trong python

Kiểu dữ liệu số nguyên trong python bao gồm số nguyên dương (1,2,3…), số nguyên âm (-1,-2,-3…) và số 0. Số nguyên không chứa dấu phẩy trong chính nó.
Khi viết số nguyên trong một chương trình, chúng ta viết giá trị của chúng như ví dụ dưới đây:

# Số nguyên dương
1
23

# Số nguyên âm
-1
-123

# Số 0
0

Python cho phép chúng ta thêm dấu gạch chân _ vào vị trí bất kỳ để phân chia chữ số cho dễ nhìn khi viết kiểu dữ liệu số nguyên int như sau:

10000
10_000
1000_0
1_0000

Ngoài ra, chúng ta có thể biểu diễn số nguyên dưới dạng nhị phân (binary), 8 (octal) và 16 (Hex – hexadecimal) tương tự dưới đây:

0b1011
0x9F
-0b1011

Để biểu diễn kiểu dữ liệu số nguyên int trong python dưới dạng nhị phân (binary), bát phân (octal) và thập lục phân (Hex – hexadecimal), hãy tham khảo bảng dưới đây:

dạngcách viếtví dụ
thập phânDùng các số từ 0 đến 9 để biểu diễn.
Có thể thêm dâú + hoặc - vào đầu số.
Không thể viết số bắt đầu từ số 0 ngoại trừ chính số 0
100
-100
0
nhị phânViết số bắt đầu bằng ký tự 0b.
Dùng 0 và 1 để biểu diễn số.
Có thể thêm dâú + hoặc - vào đầu số
0b1111
-0b1111
bát phânViết số bắt đầu bằng ký tự 0o.
Dùng chữ số từ 0 đến 7 để biểu diễn số.
Có thể thêm dâú + hoặc - vào đầu số
0o100
-0o100
0
thập lục phânViết số bắt đầu bằng ký tự 0x.
Dùng chữ số từ 0 đến 9 để biểu diễn số.
Có thể thêm dâú + hoặc - vào đầu số
0x100
-0x100
0

Để biến đổi từ các kiểu dữ liệu khác về kiểu dữ liệu số nguyên int trong python, bạn có thể dùng phương thức int(). Bạn cũng có thể đổi các kiểu dữ liệu số nguyên sang các dạng nhị phân, bát phân, thập lục phân bằng các phương thứcbin(), oct() hay hex như các ví dụ sau:

# Gán chuỗi "15" vào biến a
a="15"

# Chuyển a từ kiểu dữ liệu chuỗi thành kiểu dữ liệu số nguyên
# Sau đó gán giá trị này vào b
b = int(a)
print(b)
#>>15

# Chuyển b từ số thập phân sang số nhị phân
print(bin(b))
#>> 0b1111

# Chuyển b từ số thập phân sang số bát phân
print(oct(b))
#>> 0o17

# Chuyển b từ số thập phân sang số thập lục phân
print(hex(b))
#>> 0xf

Kiểu dữ liệu số thực float trong python | float python là gì

Kiểu dữ liệu số thực trong python hay còn gọi là float python là kiểu số được biểu diễn dưới dạng số thực dấu phẩy động( tiếng anh : Floating point number; tiếng Nhật:浮動小数点 ).

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, float python hay là kiểu dữ liệu số thực chính là các số chứa phần thập phân đằng sau dấu chấm.

Giống với kiểu dữ liệu số nguyên int, chúng ta viết trực tiếp giá trị của số thực float trong python, giống như ví dụ dưới đây:

12.49
-19.5

Chúng ta cũng có thể dùng dấu gạch chân _ vào vị trí bất kỳ để phân chia chữ số cho dễ nhìn khi viết kiểu dữ liệu số thực float như sau:

122_3.49
-1_43249.5

Với các số thực cực kỳ lớn hoặc cực kỳ nhỏ mà số đằng sau dấu phẩy rất nhiều, chúng ta có thể biểu diễn chúng bằng số e trong python như dưới đây:

8.5e+7
2.34e-12

Trong đó, 8.5e+7 có giá trị bằng 8.5×100000=850000, và 2.34e-12 có giá trị bằng 2.34×0.0001=0.000234.

Chúng ta cũng có thể đổi từ các kiểu dữ liệu khác về kiểu dữ liệu số thực float trong python bằng phương thức float() như ví dụ sau đây:

# Gán chuỗi "15" vào biến a
a="15"

# Chuyển a từ kiểu dữ liệu chuỗi thành kiểu dữ liệu số thực
# Sau đó gán giá trị này vào b
b = float(a)

print(b)
#>>15.0

Kiểu dữ liệu số phức complex trong python

Kiểu dữ liệu số phức trong python là các số được biểu thị bằng phần thực và phần ảo như dưới đây:

a + bj

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình hiếm hoi hỗ trợ kiểu dữ liệu số phức, lý do là bởi số phức thường được sử dụng trong hình học toán học và kỹ thuật, mà đây lại vốn là các lĩnh vực có thể phát huy thế mạnh về khả năng xử lý dữ liệu của python.

Tuy nhiên thực tế trong các chương trình python thông dụng thì hầu như không liên quan mấy tới việc xử lý kiểu dữ liệu số phức nên bạn cũng không cần lo lắng nếu chưa hiểu rõ về loại số này. Nếu bạn muốn viết kiểu dữ liệu số phức trong Python, hãy tham khảo như ví dụ dưới đây:

4.2 + 5j
3 + 4j
4j
(3.2 + 4j)

Chương trình mẫu

Chúng ta sẽ viết một chương trình đơn giản hiển thị giá trị của các kiểu dữ liệu số trong python như dưới đây:

print("Số nguyên:",12345)
#>> Số nguyên: 12345

print("Số thực :",2.34e-12)
#>> Số thực : 2.34e-12

print("Số phức :", 4.2 + 5j)
#>> Số phức : (4.2+5j)

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về các loại số trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/so-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.