Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Nối chuỗi và lặp chuỗi trong python

Hướng dẫn cách nối chuỗi và lặp chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách nối chuỗi bằng toán tử cộng +lặp chuỗi bằng toán tử nhân * trong python sau bài học này.

Cách nối chuỗi trong python

Chúng ta dùng toán tử cộng + để nối chuỗi trong python. Cú pháp đơn giản như sau:

"Chuỗi ký tự 1" + "Chuỗi ký tự 2"

Chuỗi được nối sẽ gồm các chuỗi ban đầu mà không có dấu phân cách ở giữa, giống như ví dụ sau đây:

str= "ABC" + "DEF"
print(str)
#>> ABCDEF

Chúng ta cũng có thể gán chuỗi vào biến và dùng toán tử cộng để nối chuỗi trong python như ví dụ sau:

str1="ABC"
str2="DEF"
str= str1 + str2
print(str)
#>> ABCDEF

Chúng ta cũng có thể nối nhiều chuỗi trong python cũng bằng cách dùng toán tử + như ví dụ sau:

print("b" + "i" + "g" + "city"+"boy")
#>> bigcityboy

Cách lặp chuỗi trong python

Chúng ta có thể lặp chuỗi trong python và tạo ra chuỗi mới bằng cách sử dụng toán tử nhân *, với cú pháp sau đây:

"Chuỗi ký tự " * số lần lặp

Kết quả trả về là một chuỗi mới tạo bởi số lần lặp chuỗi ký tự ban đầu và không có dấu phân cách ở giữa, giống như ví dụ sau đây:

"ABC" * 4
#>> ABCABCABCABC

Lưu ý khi nối chuỗi và lặp chuỗi trong python

Các bạn chú ý, chúng ta chỉ sử dụng toán tử + để nối chuỗi và chuỗi thôi nhé, chứ không thể sử dụng để nối chuỗi và số được.

Lý do là bởi hai kiểu dữ liệu này khác nhau, bạn cần phải ép kiểu chúng về cùng một loại rồi mới có thể dùng toán tử + để nối chúng. Nếu không ép kiểu thì lỗi sẽ bị trả về như ví dụ sau đây:

"b" + 1
Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
"b" + 1
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Để nối chuỗi và số trong python, bạn hãy tham khảo chi tiết tại bài viết Chuyển số thành chuỗi trong python.

Ngoài ra khi sử dụng các toán tử +* với chữ số trong python, bạn cũng cần chú ý xem chữ số này đã khai báo ở dạng chuỗi hay là số nhé. Nếu chúng không được khai báo ở dạng chuỗi, python sẽ chỉ tiến hành phép cộng và phép nhân với số mà thôi.

s = 2 + 1
print(s)
#>> 3

ss= "2" +"1"
print(ss)
#>> 21

t = 2 * 3
print(t)
#>> 6

tt= "2" *3
print(tt)
#>> 222

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách nối chuỗi và lặp chuỗi trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/cach-noi-chuoi-va-lap-lai-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.