Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python

Hướng dẫn cách kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python. Bạn sẽ học được cách kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng các phương thức isascii, isalpha, isalnum trong python sau bài viết này.

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isascii trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isascii trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi có phải là ký tự ASCII hay không với cú pháp sau đây:

str.isascii()

Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự ASCII, thì kết quả True sẽ được trả về.

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".isascii())
#>> True

print("8052".isascii())
#>> True

print("東京".isascii())
#>> False

print("Việt Nam".isascii())
#>> False

Ký tự ASCII chứa cả dấu chấm ., dấu phẩy , và dấu gạch ngang -, do đó trong chuỗi Nếu chứa các ký tự này thì kết quả trả về cũng True.

print("-8052".isascii())
#>> True

print("-3.1415".isascii())
#>> True

print("2,334,500".isascii())
#>> True

Nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, kết quả True cũng sẽ được trả về:

print("".isascii())
#>> True

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không bằng phương thức isalpha trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isalpha trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi có phải là ký tự chữ hay không với cú pháp sau đây:

str.isalpha()

Ký tự chữ hay còn gọi là Alphabetic character trong tiếng anh, hay 英文字 trong tiếng Nhật

Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự chữ, thì kết quả True sẽ được trả về.

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".isalpha())
#>> True

print("8052".isalpha())
#>> False

Theo như website chính thức của python thì ký tự Alphabetic là những ký tự được định nghĩa là “Letter” trong bảng mã Unicode, có nghĩa là những ký tự mà có thuộc tính category là một trong “Lm”, “Lt”, “Lu”, “Ll”, hoặc “Lo”. Và thuộc tính của những ký tự này khác với quy chuẩn của Unicode Standard.
Dựa theo định nghĩa này thì tiếng Việt có dấu, hoặc số viết bởi tiếng Nhật zenkaku sẽ không được tính là Alphabetic, do đó khi dùng phương thức isalpha trong python thì kết quả False sẽ được trả về.
Điều kỳ lạ là hán tự tiếng Nhật hay tiếng Trung lại được chấp nhận trong thuộc tính này.

print("Việt Nam".isalpha())
#>> False

print("京都".isalpha())
#>> True

print("Apple".isalpha())
#>> True

print("765".isalpha())
#>> False

print("七五三".isalpha())
#>> True

Nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, kết quả False được trả về:

print("".isalpha())
#>> False

Kiểm tra chuỗi có phải là chữ hoặc số bằng phương thức isalnum trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isalnum trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi có phải là ký tự chữ hoặc số hay không với cú pháp sau đây:

str.isalnum()

Ký tự chữ hoặc số hay còn gọi là alphanumeric character trong tiếng anh, hay 英数字 trong tiếng Nhật

Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự chữ hoặc số, thì kết quả True sẽ được trả về.
Nói cách khác, Nếu như tất cả ký tự trong chuỗi là ký tự chữ (alphabetic) hoặc là số (numeric), thì kết quả True sẽ được trả về, và False trong các trường hợp còn lại.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về ký tự chữ số Alphanumeric tại Wikioedia

Cách sử dụng phương thức isalnum trong python thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".isalnum())
#>> True

print("100years".isalnum())
#>> True

print("8052".isalnum())
#>> True

print("Việt Nam".isalnum())
#>> False

print("京都".isalnum())
#>> True

print("Apple".isalnum())
#>> True

print("765".isalnum())
#>> True

print("七五三".isalnum())
#>> True

Và Nếu chuỗi ký tự là một ký tự trống, kết quả False được trả về:

print("".isalnum())
#>> False

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra chuỗi có phải là chữ hay không trong python với các phương thức isalpha , isdecimal và isnumeric rồi.
Ngoài ra, Nếu bạn muốn kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python , hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn kiểm tra chuỗi có phải là số hay không trong python nhé.
Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chuoi-co-phai-la-chu-hay-khong-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.