sqrt trong c | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

sqrt trong c

Hướng dẫn cách sử dụng hàm sqrt trong C. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong c sau bài học này.

sqrt trong C

Hàm sqrt trong C là một hàm có sẵn trong header file math.h, giúp chúng ta tính căn bậc hai trong c. Hàm sqrt sẽ nhận đối số là một số thực (kiểu double) và trả về căn bậc hai cũng thuộc kiểu double của số đó.

Chúng ta sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong C với cú pháp sau đây:

double sqrt(double x);

Trong đó x là số thực thuộc kiểu double cần tìm căn bậc hai, và doule là kiểu dữ liệu mặc định của đối số cũng như giá trị trả về của hàm sqrt.

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể sử dụng kiểu double trong hàm sqrt. Nếu bạn muốn dùng các kiểu khác, ví dụ như kiểu float chẳng hạn, hãy sử dụng tới các hàm tính căn bậc hai trong C tương ứng là hàm sqrtf nhé.

Và bạn cũng cần include header file math.h vào đầu chương trình để có thể sử dụng được hàm sqrt.

Sau đây là ví dụ cụ thể sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong c:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){

printf( "%lf\n", sqrt(4.0) );
printf( "%lf\n", sqrt(100.0) );
printf( "%lf\n", sqrt(0.0) );

return 0;
}

Kết quả:

2.000000
10.000000
0.000000

Một ví dụ khác:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){

double x = 2.0;
double y = 0;
// Tính căn bậc hai của y
y = sqrt(x);
// Hiển thị kết quả
printf("y=%lf", y);

return 0;
}

Và kết quả:

y=1.414214

Lại nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng các định dạng nhập xuất để làm tròn kết quả của hàm sqrt trong C như sau:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void){
printf( "%.lf\n", sqrt(4.0) );
printf( "%4.2lf\n", sqrt(100.0) );
printf( "%4.2lf\n", sqrt(0.0) );

return 0;
}

Và kết quả:

2
10.00
0.00

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm sqrt để tính căn bậc hai trong c rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ham-trong-c/sqrt-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.