Sao chép và hoán đổi deque trong C++ (swap) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sao chép và hoán đổi deque trong C++ (swap)

Hướng dẫn cách sao chép và hoán đổi deque trong C++ Bạn sẽ học được cách sao chép một deque vào một deque khác, cũng như cách hoán đổi 2 deque cho nhau trong C++ sau bài học này.

Sao chép deque trong C++

Deque trong C++ thuộc kiểu dữ liệu đối tượng, do vậy khác với các kiểu dữ liệu nguyên thủy, chúng ta không thể sử dụng toán tử bằng = để gán và sao chép một deque vào một deque mới.

Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng cách copy constructor trong deque với cú pháp như sau:

std::deque<type> dq_dest(dq_src);

Trong đó type là kiểu dữ liệu, dq_src là deque nguồn để copy và dq_dest là deque đích dùng để dán kết quả sao chép.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <deque>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất deque
void dump(deque<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
deque<int> dq_src{3, 1, 4,5};

cout << "Orginary deque" << endl;
dump (dq_src);

/*Sao chép deque*/
deque<int> dq_dest(dq_src);

cout << "Copy deque" << endl;
dump (dq_dest);
return 0;
}

Kết quả:

Orginary deque
3 1 4 5
Copy deque
3 1 4 5

Hoán đổi 2 deque trong C++

Deque swap trong C++ là một hàm thành viên trong class std:deque, có tác dụng hoán đổi 2 deque trong C++.

Hàm swap sẽ hoán đổi toàn bộ nội dung của 2 deque đã cho cho nhau và làm thay đổi nội dung cũng như độ dài của chúng.

Cú pháp hàm Deque swap để hoán đổi 2 deque trong C++ như sau:

dq1.swap(dq2);

Trong đó dq1dq2 là 2 deque cần hoán đổi nội dung cho nhau.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <deque>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất deque
void dump(deque<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
deque<int> dq1{3, 1, 4, 1, 5};
deque<int> dq2{9, 8, 7};

cout << "Before swap" << endl;
dump(dq1);
dump(dq2);

dq1.swap(dq2);

cout << "After swap" << endl;
dump(dq1);
dump(dq2);
}

Kết quả:

Before swap
3 1 4 1 5
9 8 7
After swap
9 8 7
3 1 4 1 5

Ngoài cách dùng hàm deque swap, chúng ta cũng có thể dùng function template là std::swap để tiến hành hoán đổi 2 deque với nhau, cũng như là để hoán đổi các đối tượng khác như map, vector trong C++.

Lưu ý chúng ta cần phải thêm header file utility vào trong chương trình để có thể sử dụng được function template này

Ví dụ, chúng ta dùng std::swap để hoán đổi 2 deque trong C++ như sau:

#include <iostream>
#include <utility>
#include <deque>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất deque
void dump(deque<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
deque<int> dq1{3, 1, 4, 1, 5};
deque<int> dq2{9, 8, 7};

cout << "Before swap" << endl;
dump(dq1);
dump(dq2);

swap(dq1,dq2);

cout << "After swap" << endl;
dump(dq1);
dump(dq2);
}

Và chúng ta thu về kết quả hoán đổi tương tự:

Before swap
3 1 4 1 5
9 8 7
After swap
9 8 7
3 1 4 1 5

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sao chép và hoán đổi deque trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/deque-trong-cpp/sao-chep-va-hoan-doi-deque-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.