List trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

List trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về List trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một list có phải là list trống, cũng như là cách làm trống một list trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra list trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:list, có tác dụng kiểm tra một list có phải là list trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

lst.empty();

Trong đó lst là list cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu list đã cho là list trống, cũng trả về false, nếu list đã cho có chứa phần tử.

Ngoài cách dùng hàm empty, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm size để lấy số phần tử của list và xem nó có bằng 0 hay không để kiểm tra list trống, tuy nhiên hàm empty được cho là có tốc độ xác định nhanh hơn.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra list trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

int main ()
{
std::list<int> lst;
if( lst.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

std::list<int> lst2{1, 2, 3};
if( lst2.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 list trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std:list, có tác dụng làm trống một list trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

lst.clear();

Trong đó lst là list cần làm trống.

Khác với vector thì hàm list clear ngoài việc làm trống list chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 list trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất list
void dump(list<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
std::list<int> lst{3, 1, 4};
dump(lst);

lst.clear();
dump(lst);
}

Kết quả:

3 1 4

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về list trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/list-trong-cpp/list-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.