Multimap trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Multimap trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về multimap trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một multimap có phải là multimap trống, cũng như là cách làm trống một multimap trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra multimap trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:multimap, có tác dụng kiểm tra một multimap có phải là multimap trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

mp.empty();

Trong đó mp là multimap cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu multimap đã cho là multimap trống, cũng trả về false, nếu multimap đã cho có chứa phần tử.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra multimap trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main ()
{
multimap<int, char> mp;
if( mp.empty() )
cout << "empty.\n";
else
cout << "not empty.\n";

multimap<string,int> mp2 = {
{ "alpha", 10 },
{ "beta", 20 },
{ "gamma", 30 } };
if( mp2.empty() )
cout << "empty.\n";
else
cout << "not empty.\n";

return 0;
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 multimap trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std:multimap, có tác dụng làm trống một multimap trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

mp.clear();

Trong đó mp là multimap cần làm trống.

Khác với vector thì hàm multimap clear ngoài việc làm trống multimap chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 multimap trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int main ()
{
multimap<string,int> mymap = {
{ "alpha", 10 },
{ "beta", 20 },
{ "gamma", 30 } };

cout << mymap.size() << "\n"; //3

mymap.clear();
cout << mymap.size() << "\n"; //0
}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về multimap trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multimap-trong-cpp/multimap-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.