So sánh string trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

So sánh string trong C++

Hướng dẫn cách so sánh string trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các toán tử so sánh để so sánh string trong C++ sau bài học này.

So sánh string trong C++

Để so sanh string trong C++, chúng ta sử dụng tới các toán tử so sánh trong bảng sau:

Toán tửBiểu thức điều kiệnÝ nghĩa
==x == yx và y bằng nhau
!=x != yx và y không bằng nhau
>x > yx lớn hơn y
<x < yx nhỏ hơn y
>=x >= yx bằng hoặc lớn hơn y
<=x <= yx bằng hoặc nhỏ hơn y

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main ()
{
string x1, x2, x3, x4;
x1 = "AB";
x2 = "AB";
x3 = "aB";


cout << (x1 == x2) <<endl;
cout << (x1 != x2) <<endl;
cout << (x1 <= x3) <<endl;
cout << (x1 > x3) <<endl;

return 0;
}

Kết quả:

1
0
1
0

Ứng dụng so sánh string trong C++

Bằng việc so sánh string trong C++, chúng ta có thể sử dụng kèm lệnh if để tìm một string từ trong vector string trong c++ như sau:

#include <iostream>
#include <string>
#include<vector>
using namespace std;

int main ()
{
vector<string> strList =
{
"abc", "123", "zzz", "xyzzz"
};
int i = 0;
for(; i < (int)strList.size(); ++i) {
if( strList[i] == "zzz" ) break;
}

if( i < (int)strList.size() ) {
cout << "have string";

} else {
cout << "dont have string";
}

return 0;
}

//have string

Kết quả, bằng việc so sánh từng string với các string ở trong vector string mà chúng ta có thể tìm ra chuỗi “zzz”.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách so sánh string trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/string-trong-cpp/so-sanh-string-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.