Đặt tên biến trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đặt tên biến trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng nhiều biến và lớp khác nhau, vì vậy bạn phải đặt tên cho mỗi cái để phân biệt chúng. Trong Java, cái tên này được gọi là “identifier”. Có một số quy tắc khi đặt tên biến (identifier), và bạn cần phải tuân theo những quy tắc này để đặt tên.

Quy tắc đặt tên biến

Biến và tên lớp được gọi là identifier. Quy tắc cho việc đặt tên biến trong Java như sau:

(1) Có thể sử dụng các ký tự nằm trong bảng Unicode cho tên biến.
(2) Không được sử dụng số ở vị trí đầu tiên.
(3) Chữ hoa và chữ thường được phân biệt.
(4) Không thể sử dụng từ khóa (Keywords).
(5) Không có giới hạn về số lượng ký tự.

Ngoài các ký tự chữ cái và số, bạn cũng có thể sử dụng các loại ký tự khác, bao gồm cả tiếng Việt để đặt tên biến. Về ký hiệu, bạn chỉ có thể sử dụng dấu gạch dưới (_)$ trong tên biến.

int sum;
int Tổng;
double result_2020_06;

Lưu ý, bạn không thể sử dụng số (0 đến 9) ở vị trí đầu tiên của tên biến.

String 7name;  # Lỗi biên dịch

Do chữ hoa và chữ thường được phân biệt, ba biến sau đây sẽ được xem xét là ba biến khác nhau.

long score;
long Score;
long SCORE;

Bạn cũng không thể sử dụng chuỗi ký tự giống hệt với các từ khóa (Keywords) được định sẵn trong Java như if hoặc return. Ngoài ra, bạn cũng không thể sử dụng true, false, null mặc dù chúng không phải là từ khóa. Bạn có thể tham khảo danh sách các từ khóa trong Java tại bài viết Từ khóa trong Java.

int for;      # Lỗi biên dịch
long native; # Lỗi biên dịch
String false; # Lỗi biên dịch

Không có giới hạn về số lượng ký tự cho identifier, có thể từ một ký tự đến một chuỗi dài.

char c;
String refreshingBreezeLikeName;

Vui lòng tuân thủ các quy tắc này để đặt tên cho các identifier như biến và tên lớp.

Loại tên nào nên được đặt

Dựa trên các quy tắc về identifier đã đề cập, bằng cách đặt ra các quy tắc và tuân thủ chúng, chương trình của bạn sẽ trở nên dễ đọc hơn. Dưới đây là một số cách đặt tên phổ biến được sử dụng như tham khảo.

(1) Đặt tên biến bằng chữ thường và không quá dài.

name
cnt

Đối với các biến số nguyên được sử dụng trong các vòng lặp như for, bạn có thể sử dụng các biến chỉ gồm một ký tự như i hoặc j.

for (int i = 0; i < 8; i++){
// ...
}

(2) Các hằng số (biến kèm từ khóa final) nên viết bằng chữ hoa. Nếu cần kết hợp nhiều từ, hãy sử dụng dấu gạch dưới.

BASE_COLOR_CODE
CONSUPTION_TAX

(3) Tên lớp hoặc tên giao diện nên bắt đầu bằng chữ hoa và từ thứ hai trở đi là chữ thường. Nếu cần kết hợp nhiều từ, hãy viết liền.

Car
TapiocaShop

(4) Tên phương thức nên viết bằng chữ thường. Nếu cần kết hợp nhiều từ, hãy viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên.

check
printData

Bằng cách thống nhất cách đặt tên biến càng nhiều càng tốt, chương trình của bạn cũng sẽ trở nên dễ hiểu hơn.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích cách đặt tên biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/dat-ten-bien-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.