Đặt tên biến trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đặt tên biến trong Java

Hướng dẫn cách đặt tên biến trong Java. Bạn sẽ học được quy tắc tổng quát cũng như cách đặt tên biến trong Java với các trường hợp cụ thể sau bài học này.

Quy tắc đặt tên cho biến trong Java

Để đặt tên cho biến trong Java, chúng ta cần tuân theo Quy tắc đặt tên biến trong Java như dưới đây:

  1. Các ký tự có thể được sử dụng để đặt tên cho biến trong Java là a đến z, A đến Z, 0 đến 9, dấu gạch dưới _, dấu Đô La $, chữ tiếng việt có dấu, hán tự tiếng Trung tiếng Nhật v.v..
  2. Không thể sử dụng các giá trị số (0 đến 9) cho ký tự đầu tiên.
  3. Có thể sử dụng gạch dưới cho ký tự đầu tiên. Tuy nhiên vì gạch dưới thường được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt, nên tốt hơn là không sử dụng nó.
  4. Phân biệt chữ hoa chữ thường khi đặt tên cho biến trong Java
  5. Không thể sử dụng các từ khóa của Java.
  6. Không giới hạn số lượng ký tự trong tên biến

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các Quy tắc đặt tên biến trong Java ở bảng trên như sau.

Dùng ký tự alphabet, chữ số, gạch dưới để đặt tên biến trong Java

Chúng ta sử dụng các ký tự alphabet, chữ số và gạch dưới để đặt tên biến trong Java. Mặc dù chúng ta cũng có thể dùng chữ hán tự và tiếng Việt có dấu để đặt tên cho biến trong Java, tuy nhiên Kiyoshi không khuyến khích bạn dùng cách này.

String name = "Kiyoshi";
int old =30;

String tên = "Kiyoshi";
int tuổi =30;

String 名前 = "Kiyoshi";
int 年齢 = 30;

Ngoài ra, có 2 ký hiệu duy nhất có thể sử dụng trong tên biến, đó là gạch dưới _ và đô la $ mà thôi.

String $name = "Kiyoshi";
int Kiyoshi_old =30;

Không dùng các giá trị số cho ký tự đầu tiên của biến

Chúng ta không thể sử dụng các giá trị số cho ký tự đầu tiên của biến trong Java, bởi vì lỗi Compile erorr sẽ xuất hiện.

int 7up =30;

Lỗi Compile erorr:

Main.java:7: error: not a statement
int 7up =30;
^

Phân biệt chữ hoa chữ thường khi đặt tên biến trong Java

Phân biệt chữ hoa chữ thường khi Đặt tên cho biến trong Java. Ví dụ hai biến numNum trong ví dụ dưới đây là khác nhau và cho ra kết quả cũng khác nhau:

int num = 100;
int Num = 200;
System.out.println( num );
System.out.println( Num );

//> 100
//> 200

Không dùng các từ khóa của Java để đặt tên biến trong Java

Chúng ta Không thể sử dụng các từ khóa của Java để đặt tên biến trong Java. Các từ khóa (keyword) là các từ chỉ dành riêng cho Java và bạn không thể dùng chúng để đặt tên biến được.

Nếu bạn dùng các từ khóa trong Java ở bảng trên để đặt tên biến trong Java thì lỗi Compile erorr sẽ trả về như ví dụ sau:

int double = 10;

Lỗi Compile erorr:

Main.java:7: error: not a statement
int double = 10;
^

Cách đặt tên biến trong các trường hợp cụ thể

Biến được sử dụng để lưu giữ nhiều kiểu dữ liệu trong Java, và tùy vào mỗi loại dữ liệu mà tên của biến, ngoài tuân theo quy tắc đặt trên ở trên, còn được thêm một số quy tắc như sau:

Đặt tên biến thông thường trong Java

Để đặt tên một biến thông thường trong Java, chúng ta sẽ dùng toàn bộ các ký tự tạo tên biến ở dạng chữ thường, và làm sao để số lượng ký tự là ngắn nhất nhưng vẫn đủ để diễn đạt tên biến.

Ví dụ:

name
num
old

Ngoài ra, với các biến đếm sử dụng trong vòng lặp như vòng lặp for chẳng hạn, chúng ta sẽ dùng 1 ký tự để đặt tên, ví dụ như i, j hoặc k

for (int i = 0; i < 10; i--){
// ...
}

Đặt tên biến final trong Java

Đối với biến final (định số) trong Java, chúng ta viết toàn bộ các ký tự tạo tên biến dưới dạng chữ hoa, và dùng dấu gạch chân _ để nối các từ lại. Ví dụ:

BASE_COLOR_CODE
VN_TAX

Đặt tên biến lưu class và interface trong Java

Với các biến dùng để lưu class hoặc interface trong Java, chúng ta sẽ viết ký tự đầu tiên của từ ở dạng chữ hoa, và các ký tự còn lại ở dạng chữ thường. Và nếu có nhiều từ cùng tạo nên tên class hoặc tên interface thì chúng ta sẽ nối chúng tại. Ví dụ:

Car
ShopDesign

Đặt tên biến lưu method trong Java

Đối với các biến dùng để đặt tên cho method, chúng ta sẽ viết toàn bộ ký tự ở dạng chữ thường. Tuy nhiên nếu có nhiều từ tạo nên tên biến, thì từ thứ 2 trở đi sẽ được viết tên chữ cái đầu tiên. Ví dụ:

check
printData

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích cách đặt tên biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/dat-ten-bien-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.