10. List trong python | Laptrinhcanban.com

10. List trong python

List python là một dạng dữ liệu mà các phần tử trong đó được xắp xếp theo thứ tự và có thể thay đổi được giá trị sau khi được khai báo.
Mỗi phần tử trong list đều có chỉ mục và giá trị riêng của nó trong list.
Chúng ta có thể truy xuất đến các phần tử bên trong nó thông qua chỉ mục của phần tử đó trong list, và tiến hành thay đổi hoặc xóa giá trị của phần tử đó.
Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu về List python thông qua các bài học dưới đây:

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.