24. Map trong C++ | Laptrinhcanban.com

24. Map trong C++

Để thao tác với mảng với các phần tử được trong C++, ngoài việc sử dụng set thì chúng ta có thể sử dụng tới map.

Khác với set chứa các phần tử được tạo bởi giá trị thì trong map, các phần tử sẽ được tạo thành từ một cặp khoá và giá trị (key & value).

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về map cũng như các thao tác với map trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.