09. Xử lý ngoại lệ trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

09. Xử lý ngoại lệ trong JavaScript

Cùng tìm hiểu về ngoại lệ (exception) trong JavaScript. Bạn sẽ biết các loại loại lệ cũng như cách xử lý ngoại lệ trong JavaScript trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.