08. Vòng lặp trong Python | Laptrinhcanban.com

08. Vòng lặp trong Python

Hướng dẫn sử dụng vòng lặp trong Python. Vòng lặp trong Python tuy đơn giản nhưng có vai trò vô cùng quan trọng khi xử lý chương trình python. Bạn sẽ học được cách sử dụng các lệnh lặp trong python như câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh while True v.v.. và nâng cao khả năng code trong python thông qua chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.