20. List trong C++ | Laptrinhcanban.com

20. List trong C++

Để thao tác với các đối tượng chứa nhiều phần tử cần có sự linh hoạt trong thay đổi kích thước trong C++, ngoài việc sử dụng vector thì chúng ta có thể sử dụng tới list. Hai phương pháp này có sự đối ngược nhau về ưu và nhược điểm khi cần ưu tiên các xử lý truy cập ngẫu nhiên hoặc là chỉnh sửa ngẫu nhiên các đối tượng trong nó.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về list cũng như các thao tác với list trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.