11. Global function trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

11. Global function trong JavaScript

Hướng dẫn sử dụng Global function trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng các global function trong JavaScript trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.