02. Cài đặt môi trường lập trình C/C++ | Laptrinhcanban.com

02. Cài đặt môi trường lập trình C/C++

Hướng dẫn cách cài đặt môi trường lập trình C/C++. Có rất nhiều ứng dụng có thể tạo môi trường lập trình C và C++, trong đó có 2 ứng dụng miễn phí và thông dụng nhất là Dev C++MinGW-w64.

Chúng ta sẽ cùng học cách cài đặt, cũng như cách sử dụng chúng để compile cũng như chạy các chương trình viết bởi C và C++ trong chuyên mục này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.