17. Mảng trong C++ | Laptrinhcanban.com

17. Mảng trong C++

Mảng trong C++ là một đối tượng được kế thừa từ ngôn ngữ C, và cùng với vector và list thì mảng có vai trò rất quan trọng khi chúng ta cần xử lý một lượng lớn dữ liệu cùng loại. Các dữ liệu có trong mảng có cùng kiểu, và được gọi là phần tử của mảng đó. Mỗi phần tử trong mảng đều có chỉ mục và giá trị riêng. Chúng ta có thể truy xuất đến các phần tử bên trong nó thông qua chỉ mục của phần tử đó trong mảng, và tiến hành thay đổi hoặc xóa giá trị của phần tử đó.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu về mảng trong C++ trong chuyên đề này.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.