04. Nhập xuất trong python | Laptrinhcanban.com

04. Nhập xuất trong python

Nhập xuất trong python là quá trình bạn đưa dữ liệu vào python và lấy kết quả xử lý ra màn hình. Đây là những xử lý vô cùng căn bản nhưng rất quan trọng đối với người học Python, và bạn sẽ làm chủ nó hoàn hảo sau khi học xong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.