19. Deque trong C++ | Laptrinhcanban.com

19. Deque trong C++

Để thao tác với các mảng động trong C++, ngoài việc sử dụng vector thì chúng ta có thể sử dụng tới deque.

Khác với vector chỉ có khả năng thêm xoá ở cuối mảng thì deuqe lại có khả năng thêm xoá ở cả 2 đầu mảng, nhưng lại có tốc độ xử lý kém hơn vector. Do đó việc sử đụng deque hay vector sẽ phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên xử lý nào hơn.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu căn bản về deque cũng như các thao tác với deque trong C++ thông qua chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.