10. Object trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

10. Object trong JavaScript

Hướng dẫn sử dụng Object trong JavaScript. Bạn sẽ học được khái niệm Object trong JavaScript là gì, các phương pháp tạo Object trong JavaScript cũng như cách dùng Object JavaScript trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.