04. Mảng trong Javascript | Laptrinhcanban.com

04. Mảng trong Javascript

Mảng Javascript là một dạng dữ liệu mà các phần tử trong đó được xắp xếp theo thứ tự và có thể thay đổi được giá trị sau khi được khai báo.

Trong mảng JavaScript, mỗi phần tử đều có index và giá trị riêng của nó. Bằng cách sử dụng index, chúng ta có thể truy xuất đến từng phần tử trong mảng, qua đó tiến hành thay đổi hoặc xóa giá trị của phần tử này.

JavaScript cũng chuẩn bị một Array Object chuyên dụng để xử lý mảng, với các phương thức và hàm cài sẵn đáp ứng các nhu cầu xử lý mảng một cách linh hoạt.

Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu về mảng Javascript thông qua các bài học dưới đây:

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.