16. JavaScript và Broswer | Laptrinhcanban.com

16. JavaScript và Broswer

Cùng tìm hiểu về JavaScript và Brower. Bạn sẽ học được các phương thức và thuộc tính để xử lý JavaScript trên Brower thông qua chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.