14. Hàm trong Python | Laptrinhcanban.com

14. Hàm trong Python

Hướng dẫn sử dụng Hàm trong Python. Bạn sẽ học được khái niệm Hàm trong Python là gì, cách gọi Hàm trong Python, cách tự tạo Hàm trong Python cũng như cách dùng các hàm Python tích hợp sẵn trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.