Thoát Khỏi Vòng Lặp Trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thoát Khỏi Vòng Lặp Trong Python

Trong quá trình lập trình, có thể gặp nhiều trường hợp mà chúng ta cần thoát khỏi vòng lặp for trước khi nó hoàn thành lặp qua tất cả các phần tử trong tập hợp dữ liệu. Python cung cấp hai từ khóa là breakcontinue để giúp chúng ta làm điều này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng breakcontinue để thoát khỏi vòng lặp for trong Python, cũng như các ví dụ cụ thể và ứng dụng thực tế của chúng.

Sử Dụng Từ Khóa Break để Thoát Khỏi Vòng Lặp

Từ khóa break được sử dụng để kết thúc vòng lặp ngay lập tức khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng. Sau khi break được thực hiện, quy trình lặp lại sẽ dừng lại và điều khiển được chuyển đến phần mã sau vòng lặp.

Ví dụ cụ thể:

fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date"]

for fruit in fruits:
print(fruit)
if fruit == "cherry":
break

Kết quả:

apple
banana
cherry

Trong ví dụ này, vòng lặp for sẽ dừng ngay sau khi biến fruit có giá trị là “cherry”, và không tiếp tục lặp qua các phần tử còn lại trong danh sách fruits.

Sử Dụng Từ Khóa Continue để Bỏ Qua Phần Lặp Hiện Tại

Từ khóa continue được sử dụng để bỏ qua phần lặp hiện tại và chuyển điều khiển đến phần lặp tiếp theo trong vòng lặp. Các câu lệnh sau continue trong vòng lặp sẽ không được thực hiện.

Ví dụ cụ thể:

fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date"]

for fruit in fruits:
if fruit == "cherry":
continue
print(fruit)

Kết quả:

apple
banana
date

Trong ví dụ này, khi fruit có giá trị là “cherry”, câu lệnh print(fruit) sẽ không được thực hiện, và vòng lặp sẽ tiếp tục với phần tử tiếp theo trong danh sách fruits.

Ứng Dụng Thực Tế của Thoát Khỏi Vòng Lặp

Xử Lý Dữ Liệu

Trong xử lý dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng break để kết thúc việc tìm kiếm khi đã tìm thấy một mục cụ thể hoặc sử dụng continue để bỏ qua các mục không cần thiết.

# Tìm kiếm một phần tử trong danh sách và dừng lại khi tìm thấy
search_item = "banana"
fruits = ["apple", "banana", "cherry", "date"]

for fruit in fruits:
if fruit == search_item:
print("Đã tìm thấy", search_item)
break

Kiểm Tra và Xử Lý Dữ Liệu

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng continue để bỏ qua các mục không hợp lệ hoặc không cần thiết trong quá trình kiểm tra và xử lý dữ liệu.

# In ra các số chẵn từ 0 đến 10
for i in range(11):
if i % 2 != 0: # Bỏ qua số lẻ
continue
print(i)

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về thoát vòng lặp trong python rồi. Từ khóa breakcontinue là hai công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta thoát khỏi vòng lặp for trong Python một cách linh hoạt và hiệu quả. Sử dụng chúng, chúng ta có thể kiểm soát quá trình lặp lại và điều chỉnh dòng luồng của chương trình theo cách mong muốn. Hiểu và sử dụng breakcontinue một cách thích hợp sẽ giúp bạn viết mã Python dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì hơn.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/thoat-vong-lap-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.