07. Biến trong C | Laptrinhcanban.com

07. Biến trong C

Hướng dẫn sử dụng biến trong C. Bạn sẽ học được khái niệm Biến trong C là gì cũng như cách sử dụng biến trong C trong chuyên đề này.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.