15. Sự kiện trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

15. Sự kiện trong JavaScript

Hướng dẫn sử dụng sự kiện (event) trong JavaScript. Bạn sẽ học được khái niệm sự kiện trong JavaScript là gì, các loại sự kiện cũng như các phương pháp bắt sự kiện trong JavaScript trong chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.