28. Hướng đối tượng trong C++ | Laptrinhcanban.com

28. Hướng đối tượng trong C++

Chúng ta đã biết, C++ chính là phiên bản của ngôn ngữ C được thêm vào lập trình hướng đối tượng. Nói một cách khác thì điểm đặc biệt nhất của C++ so với C chính là đặc sản OOP- lập trình hướng đối tượng, và nếu học C++ mà không biết đến lập trình hướng đối tượng, thì có nghĩa là bạn chưa thực sự với tới ngôn ngữ này.

Nhờ có lập trình hướng đối tượng mà chúng ta có thể sử dụng tới class trong C++, qua đó có thể mở toan cánh cửa dẫn đến con đường trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình, với những tư duy và cách lập trình hoàn toàn mới.

Hãy cùng tìm hiểu về Hướng đối tượng trong C++ trong chuyên đề này nhé.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.