05. Cài đặt mã hoá trong Java | Laptrinhcanban.com

05. Cài đặt mã hoá trong Java

Hướng dẫn cách cài đặt mã hoá trong Java. Khi biên dịch một chương trình Java, nếu chúng ta không chỉ định mã hoá sử dụng khi biên dịch, thì mã hoá mặc định của môi trường thực thi Java sẽ được sử dụng.

Để tránh việc xung đột giữa mã hoá dùng trong file mã nguồn chương trình, và mã hoá tại môi trường thực thi Java, thì việc xác định mã hoá mặc định, cũng như chỉ định mã hoá khi biên dịch cũng như chạy một chương trình Java là vô cùng quan trọng.

Hãy cùng học các phương pháp kiểm tra cũng như chỉ định mã hoá trong Java ở chuyên đề này.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.