01. Giới thiệu ngôn ngữ Java | Laptrinhcanban.com

01. Giới thiệu ngôn ngữ Java

Ngôn ngữ lập trình Java là gì? Sự khác nhau giữa Java SE, JDK, JRE và JVM như thế nào? Hãy cùng Kiyoshi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java trong chuyên đề này nhé.

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.