09. Biến và kiểu dữ liệu trong Java | Laptrinhcanban.com

09. Biến và kiểu dữ liệu trong Java

Cùng tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong Java. Bạn sẽ học được khái niệm Biến trong Java là gì cũng như các kiểu dữ liệu sử dụng trong biến với chuyên đề này.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.