Laptrinhcanban.com

Lập trình căn bản - học lập trình theo phong cách Nhật Bản! Mang kiến thức lập trình Nhật Bản về Việt Nam! Viết bởi cựu du học sinh Kiyoshi.

Học lập trình cho người mới bắt đầu

Python

nhap-mon-lap-trinh-python

Tự học python

Lập trình python cho người mới bắt đầu

C

Lập trình C cơ bản

C cơ bản

C cho người mới bắt đầu

C++

Lập trình C++ cơ bản

Tự học C++

C++ cho người mới bắt đầu

Java

Java cơ bản cho người mới bắt đầu

Java cơ bản

Java cơ bản cho người mới bắt đầu

JavaScript
Học javascript - lập trình javascript cơ bản

Học JavaScript

Học javascript cho người mới bắt đầu

PHP

nhap-mon-lap-trinh-php

Học PHP miễn phí

PHP cho người mới bắt đầu

Box tìm kiếm với Google

Bài viết mới nhất

throw trong JavaScript và cách trả về ngoại lệ tuỳ ý

Cùng tìm hiểu về câu lệnh throw trong JavaScript. Thông thường một ngoại lệ sẽ được bắt nếu nó xảy ra ở giữa chương trình, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng lệnh throw để trả về một ngoại lệ tuỳ ý khi thoả mãn một điều kiện nào đó trong JavaScript.

Continue Reading →

Xử lý ngoại lệ của hàm xử lý mô tả trong khối try

Trong bài trước chúng ta đã biết cách dùng lệnh try…catch để xử lý ngoại lệ khi chạy các câu lệnh được miêu tả bên trong khối try của lệnh try…catch. Ngoài việc xử lý ngoại lệ của các câu lệnh, chúng ta cũng có thể xử lý ngoại lệ tương tự nếu như một hàm số được sử dụng thay cho các câu lệnh ở bên trong khối try.

Continue Reading →