Hướng dẫn dùng hàm list() trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hướng dẫn dùng hàm list() trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu hàm list() trong python và cách dùng hàm list để tạo list từ iterable trong python. Bạn sẽ biết hàm list() trong python là gì, iterable trong python là gì, cú pháp list trong python cũng như cách tạo list từ iterable trong python sau bài học này.

Hàm list() trong python là gì

Định nghĩa hàm list() trong python

Hàm list() trong python là một hàm tạo (constructor) trong class List và được sử dụng để tạo list từ các giá trị được chỉ định.

Bạn có thể tham khảo chi tiết về hàm list() cũng như là class list tại website chính thức Python Doccument.

Cú pháp list trong python

Cú pháp list trong python như sau:

list ( iterable)

Trong đó, iterable là đối số duy nhất của hàm list và chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa iterable trong python ở phần sau.

Kết quả của hàm list() trong python sẽ là một list mới có phần tử là các giá trị chứa trong iterable được chỉ định.

Ví dụ, chúng ta sử dụng hàm list() để tạo một list từ một chuỗi như sau:

mylist= list('cityboy')
print(mylist)
#>> ['c', 'i', 't', 'y', 'b', 'o', 'y']

Iterable trong python là gì

Chúng ta hay gặp từ khóa iterable khi tìm hiểu cách sử dụng các kiểu dữ liệu có nhiều phần tử như array, list, tuple v.v…

Khái niệm về iterable trong python thực ra không phức tạp nhưng lại có thể khiến nhiều lập trình viên mới nhức đầu đấy.

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản nhất, iterable là các đối tượng có nhiều phần tử có thể lặp lại như list, chuỗi ký tự, tuple, set, hoặc là các trình lặp trong python.

Vì trong iterable có chứa nhiều phần tử, do đó chúng ta có thể chỉ định iterable trong đối số của hàm list(), lấy ra các phần tử của nó và tạo ra một list mới trong python.

Sử dụng hàm list() để tạo list từ iterable trong python

Tạo list từ list khác trong python

Chúng ta chỉ định đối số iterable của hàm list() là một list và tạo ra một list mới từ list ban đầu như ví dụ sau:

list_ban_đầu = ["A", "B", "C"]
list_mới = list(list_ban_đầu);
print(list_mới)

#>> ['A', 'B', 'C']

Bạn có thể thấy một list mới đã được tạo ra có các phần tử giống như list ban đầu. Lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng hàm list() để copy list cũ để tạo ra list mới, nên hai list này là hai đối tượng riêng biệt.

Chuyển string sang list trong Python

Chúng ta chỉ định đối số iterable của hàm list() là một chuỗi string và chuyển string sang list trong Python như ví dụ sau:

mylist= list('cityboy')
print(mylist)

#>> ['c', 'i', 't', 'y', 'b', 'o', 'y']

Kết quả, chúng ta đã tạo list từ chuỗi string ban đầu với các phần tử trong list mới là các ký tự trong chuỗi.

Chuyển đổi tuple, set sang list trong python

Chúng ta chỉ định đối số iterable của hàm list() là một tuple hoặc một set và chuyển đổi các iterable này sang list (danh sách) trong python như ví dụ sau:

#Chuyển đổi tuple sang list trong python
mytuple = ("A", "B", "C")
mylist = list(mytuple)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C']


#Chuyển đổi set sang list trong python
myset = {1, 2, 3, 4, 5}
mylist =list(myset)
print(mylist)
#>> [1, 2, 3, 4, 5]

Kết quả, chúng ta đã tạo list từ tuple hoặc set trong python.

Tạo list từ range trong python

range (kiểu phạm vi) là một đối tượng được tạo ra bởi class range, có phần tử là các số liên tiếp từ số bắt đầu đến số kết thúc.

Chúng ta có thể tạo list từ range trong python như các ví dụ sau:

mylist = list (range (10))
print (mylist)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

mylist = list (range (2, 10))
print (mylist)
#>> [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

mylist = list (range (2, 10, 2 ))
print (mylist)
#>> [2, 4, 6, 8]

Bạn có thể thấy một list mới gồm các phần tử là các số được chỉ định trong đối tượng range đã được tạo ra.

Tạo một list rỗng trong python bằng hàm list()

Một ứng dụng khác của hàm list(), đó chính là tạo ra một list rỗng trong python.

Để tạo một list rỗng trong python, ngoài cách chỉ định list rỗng mà chúng ta đã học trong bài Tạo list trong python thì bạn cũng có thể dùng hàm list() và tạo ra list rỗng bằng cách lược bỏ đi đối số trong hàm.

Ví dụ, chúng ta tạo một list rỗng như sau:

empty_list = list()
print(empty_list)
#> []

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã cùng bạn tìm hiểu về hàm list() và cách dùng hàm list để tạo list từ iterable trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/tao-list-tu-iterable-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.