Hàm range() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm range() trong Python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng hàm Range() trong Python. Bạn sẽ học được cách tạo dãy số liên tiếp trong python bằng hàm Range() trong bài học này.

Hàm range() trong python là gì

Range() trong python là hàm dùng để tạo ra một dãy số liên tiếp từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc được chỉ định trong hàm, với cú pháp như sau:

Cú pháp hàm Range() trong Python

range(stop)
Hoặc
range(start,stop,step)

Trong đó

  • range là tên hàm số
  • stop là điểm kết thúc của dãy
  • start là điểm bắt đầu của dãy. Mặc định start bằng 0.
  • step là số đơn vị cộng vào. Mặc định step bằng 1 và có thể lược bỏ.

Kết quả thu được của hàm Range() trong Python sẽ là một dãy số liên tiếp bắt đầu từ điểm start, các số sau bằng số trước cộng với step và được tạo ra liên tục chừng nào số cuối cùng trong dãy vẫn còn nhỏ hơn stop.

Chương trình mẫu sử dụng hàm Range() trong Python

range(5)
>> 0 1 2 3 4

range(0, 5)
>> 0 1 2 3 4

range(4,7)
>> 4 5 6

range(0, 5, 1)
>> 0 1 2 3 4

range(0, 10, 2)
>> 0 2 4 6 8

Cách sử dụng hàm Range() nâng cao trong python

Lược bỏ đối số khi sử dụng hàm Range() trong Python

Chúng ta có thể lược bỏ các đối số startstep khi sử dụng hàm Range() trong python như các ví dụ sau đây:

Lược bỏ cả startstep. Khi đó giá trị hai đối số này sẽ là giá trị mặc định start = 0step = 1.

range(5)
>> 0 1 2 3 4

Lược bỏ step. Khi đó giá trị của step sẽ là giá trị mặc định step = 1.

range(0, 5)
>> 0 1 2 3 4

Tạo dãy số lùi liên tiếp bằng hàm Range() trong Python

Nếu chỉ định step mang giá trị âm trong python, chúng ta sẽ tạo ra một Tạo dãy số lùi liên tiếp như ví dụ sau đây:

range(10, 0, -1)
>> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

range(0, -8, -2)
>> 0 -2 -4 -6

Lưu ý khi sử dụng hàm Range() trong Python

Chúng ta không thể dùng hàm in print để in ra các phần tử trong dãy số tạo bởi hàm Range() trong Python như ví dụ sau đây:

r = range(0, 10)
print(r)

Kết quả:

range(0, 10)

Bạn có thể thấy, kết quả trả về không phải là dãy số liên tiếp tạo bởi hàm range(), mà là chính hàm range() đó.

Mặc dù chúng ta không thể in ra màn hình các thành phần tạo bởi hàm range(), nhưng bằng cách tạo list từ range trong python, chúng ta có thể in các thành phần trong dãy số như sau:

r = range(0, 10)
print(list(r))
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể truy cập phần tử trong range python bằng index như sau:

r = range(0, 10)
print(r[0])
>> 0

print(r[5])
>> 5

print(r[3:7])
>> range(3, 7)

Ứng dụng của hàm range() trong python

Hàm range() trong python được ứng dụng rộng rãi trong các vòng lặp for, hoặc là khi tạo ra các iterable như list hoặc tuple trong python.
Ví dụ, chúng ta sử dụng hàm range() trong vòng lặp for như sau:

for i in range(4):
print(i)

Kết quả:

0
1
2
3

Hoặc chúng ta có thể dùng hàm range() để tạo ra một list từ chuỗi trong python như ví dụ sau đây:

str='bigcityboy'
list=[]
for i in range(0, len(str)):
list.append(str[i])

print(list)

Kết quả:

['b', 'i', 'g', 'c', 'i', 't', 'y', 'b', 'o', 'y']

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Range() để tạo dãy số liên tiếp trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/range-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.