Hàm len() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm len() trong Python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng hàm Len() trong Python. Bạn sẽ học được cách tính độ dài hoặc là đếm số phần tử của một đối tượng trong python, cũng như cách ứng dụng hàm len() để tính độ dài chuỗi trong python, đếm số phần tử trong list pythonđếm số phần tử trong mảng python sau bài học này.

Hàm len() trong python là gì

Len() trong python là hàm dùng để tìm độ dài hoặc là số phần tử của một đối tượng trong python.

Chúng ta sử dụng hàm len() trong python tìm độ dài chuỗi trong python, đếm số phần tử trong list python cũng như là đếm số phần tử trong mảng python với cú pháp sau đây:

Cú pháp hàm Len() trong Python

len(s)

Trong đó

  • len là tên hàm số
  • s là đối tượng cần tính độ dài hoặc đếm số phần tử. x có thể là chuỗi, list, tuple hoặc là mảng trong python.

Kết quả thu được của hàm Len() trong Python sẽ là độ dài hoặc là số phần tử của đối tượng được chỉ định.

Chương trình mẫu sử dụng hàm len() trong Python

len("Hello")
>> 5

len(["red", "blue", "green"])
>> 3

len({"s":150, "m":160, "l":170, "xl":180})
>> 4

Ứng dụng hàm len() trong python

Tính độ dài chuỗi trong python bằng hàm len()

Chúng ta có thể dùng hàm len() để tính độ dài chuỗi trong python như các ví dụ sau đây:

# Tính độ dài chuỗi chứa ký tự 1 bite trong python
print(len('Hello'))
>> 5

# Tính độ dài chuỗi chứa ký tự 2 bite trong python
print(len('Chào'))
>> 4

# Tính độ dài chuỗi chứa ký tự 2 bite trong python
print(len('toukyo'))
>> 6

Đếm số phần tử trong list python bằng hàm len()

Chúng ta có thể dùng hàm len() để đếm số phần tử trong list python như các ví dụ sau đây:

len(["Red", "Green", "Blue"])
>> 3

len([1, 2, 3, 4, 5])
>> 5

len([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40])
>> 4

Đếm số phần tử trong mảng python bằng hàm len()

Chúng ta có thể dùng hàm len() để đếm số phần tử trong mảng python như các ví dụ sau đây:

len({"s":150, "m":160, "l":170, "xl":180})
>> 4

len({"Red", "Green", "Blue"})
>> 3

len(frozenset([1, 2, 3, 4, 5]))
>> 5

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm len() để tính độ dài hoặc là đếm số phần tử của một đối tượng trong python, cũng như cách ứng dụng hàm len() để tính độ dài chuỗi trong python, đếm số phần tử trong list pythonđếm số phần tử trong mảng python rồi.

Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.
Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/len-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.