Hướng dẫn dùng hàm float() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hướng dẫn dùng hàm float() trong Python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng hàm Float() trong Python. Bạn sẽ học được cách Ép kiểu trong Python thành dạng số thực dấu phẩy động bằng hàm float() sau bài học này.

Hàm float() trong python là gì

float() trong python là hàm dùng để ép kiểu giá trị được chỉ định thành dạng số thực dấu phẩy động trong python.
Ví dụ cụ thể nhất, là chúng ta dùng hàm float() để chuyển một số nguyên, một số ở dạng logarit về dạng số thực trong python chẳng hạn.

Chúng ta sử dụng hàm float() trong python để chuyển đổi giá trị được chỉ định thành số thực dấu phẩy động và tạo ra một số mới với cú pháp sau đây:

Cú pháp hàm float() trong Python

float(x)

Trong đó

  • float là tên hàm số
  • x là giá trị cần chuyển sang dạng float. x có thể là số hoặc là chuỗi chữ số.

Kết quả thu được sẽ là một số ở dạng số thực dấu phẩy động float.

Chương trình mẫu sử dụng hàm float() trong Python

Tùy vào kiểu dữ liệu của x mà hàm float() trong Python sẽ đưa ra các kết quả khác nhau như sau:

Nếu x được lược bỏ, kết quả trả về bằng số thực 0.0.

float()
>> 0.0

Nếu x là số nguyên, kết quả trả về là x ở dạng số thực.

float(15)
>> 15.0

Nếu x là số thực, kết quả trả về là chính x.

float(3.14)
>> 3.14

Nếu x là một chuỗi chữ số, kết quả trả về là chữ số ở dạng số thực của chuỗi ký tự đó:

float('28')
>> 28.0

float("5.755")
>> 5.755

Ngoài ra, chúng ta có thể chỉ định số mũ trong trong biểu thức như sau:

float("8.5e+5")
>> 850000.0

float("2.34e-4")
>> 0.000234

Lưu ý khi sử dụng float() trong python

Chúng ta chỉ sử dụng hàm float() để ép kiểu giá trị được chỉ định thành dạng số thực dấu phẩy động trong python với các giá trị là số, chữ số hoặc chuỗi chữ số, là các dữ liệu có khả năng chuyển sang dạng float.
Nếu string được chỉ định không có khả năng chuyển sang float thì lỗi ValueError sẽ xảy ra như ví dụ sau đây:

float("bigcityboy")

Lỗi ValueError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
float("bigcityboy")
ValueError: could not convert string to float: 'bigcityboy'

Do chuỗi "bigcityboy không có khả năng chuyển sang float nên lỗi đã xảy ra.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm float() để Ép kiểu dữ liệu thành dạng số thực dấu phẩy động trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/float-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.