Hướng dẫn dùng hàm int() trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hướng dẫn dùng hàm int() trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng hàm int() trong python. Bạn sẽ học được cách Chuyển từ string sang int trong Python bằng hàm int() sau bài học này.

Hàm int() trong python là gì

int() trong python là hàm dùng để Chuyển từ string sang int trong Python.

Chúng ta sử dụng hàm int() trong python để chuyển chuỗi thành số trong Python và tạo ra một số mới với cú pháp sau đây:

Cú pháp hàm int() trong Python

int(x)
Hoặc
int(x, base=y)

Trong đó

  • int là tên hàm số
  • x là số, chữ số hoặc chuỗi chữ số ở dạng str cần chuyển sang int.
  • base là để chỉ định hệ cơ số y của x. Giá trị của y có thể là là hệ cơ số 2, cơ số 10, thập lục phân v.v..

Chương trình mẫu sử dụng hàm int() trong Python

Chúng ta có thể chỉ định các đối số x, y để sử dụng hàm int() trong Python như sau:

Nếu x được lược bỏ, kết quả trả về bằng 0.

int()
>> 0

Nếu x là số nguyên, kết quả trả về chính bằng x.

int(15)
>> 15

Nếu x là số thập phân, kết quả trả về là số nguyên được làm tròn của x.

int(3.14)
>> 3

Nếu x ở dạng hệ cơ số được chỉ định ở y, kết quả trả về là số ở hệ thập phân của x.

int("1011", 2)
>> 11

int("3F", 16)
>> 63

Nếu x là một chuỗi ký tự, kết quả trả về là số ở dạng int của ký tự đó:

int('28')
>> 28

int("28", 10)
>> 28

int("1011", 2)
>> 11

int("3F", 16)
>> 63

Ngoài ra, chúng ta có thể lược bỏ base và chỉ chỉ định hệ cơ số y trong biểu thức như sau:

int("24", base=8)
>> 20

int("24",8)
>> 20

Lưu ý khi sử dụng hàm int() trong python

Chúng ta chỉ sử dụng hàm int() để Chuyển từ string sang int trong Python với các string là số, chữ số hoặc chuỗi chữ số, là các dữ liệu có khả năng chuyển sang int.
Nếu string được chỉ định không có khả năng chuyển sang int thì lỗi ValueError sẽ xảy ra như ví dụ sau đây:

int("good game")

Lỗi ValueError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
int("good game")
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'good game'

Do chuỗi "good game" không có khả năng chuyển sang int nên lỗi đã xảy ra.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm int() để Chuyển từ string sang int trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/int-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.