Xuống dòng trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xuống dòng trong JavaScript

Hướng dẫn cách xuống dòng trong JavaScript. Bạn sẽ biết cách xuống dòng trong JavaScript, cách sử dụng ký tự xuống dòng trong javascript cũng như cách xóa ký tự xuống dòng trong javascript trong bài học này.

Xuống dòng trong javascript

Về cơ bản, một câu lệnh trong JavaScript có thể được viết trên một hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng cách sử dụng dấu chấm than ; ở cuối câu.
Và bạn có thể tùy ý xuống dòng trong javascript bằng cách nhấn phím ENTER khi đang viết một câu lệnh. Các khoảng trống này cũng sẽ được bỏ qua khi chương trình được xử lý.

Đây là điểm này rất khác biệt so với các ngôn ngữ khác như Python vốn dùng xuống dòng tạo bởi phím ENTER để kết thúc câu lệnh.

Ví dụ, chúng ta có thể xuống dòng bên trong câu lệnh JavaScript tùy ý như sau:

let str1 
= "Hello";

let
str2 =
", Việt Nam";
console.log(str1 + str2);

Kết quả của ví dụ trên cũng giống như cách viết sau:

let str1 = "Hello";
let str2 =", Việt Nam";
console.log(str1 + str2);

Kết quả

Hello, Việt Nam

Tuy nhiên, chúng ta không thể xuống dòng bằng phím ENTER ở giữa một đối tượng ( tên biến, từ khóa, chuỗi v.v..) trong JavaScript được. Do xuất hiện xuống dòng giữa đối tượng nên đã khiến đối tượng đó thay đổi tính chất. Ví dụ như tên biến bị tách làm đôi sẽ không còn là tên biến nữa.
Khi đó, lỗi sẽ xảy ra giống như các cách viết dưới đây:

le
t str1 = "Hello"; //xuống dòng giữa từ khóa "let"

let s tr1 = "Hello" ;//xuống dòng giữa tên biến "str1"

let str1 = "He //xuống dòng giữa chuỗi
llo";

Lỗi xảy ra:

SyntaxError: Unexpected identifier
at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:979:16)
....

Có một trường hợp duy nhất bạn có thể xuống dòng bởi phím ENTER ở giữa một đối tượng là nếu đối tượng đó là một câu trích dẫn được đặt giữa hai dấu trích dẫn Back quote như ví dụ sau đây mà thôi:

msg = `xuống dòng trong
javascript
`;
console.log(msg);

Lỗi không xảy ra và kết quả như sau:

xuống dòng trong
javascript

Ký tự xuống dòng trong javascript

Ở phần trên bạn đã biết có thể tùy ý xuống dòng trong javascript bằng cách nhấn phím ENTER khi đang viết một câu lệnh. Tuy nhiên, xuống dòng trong câu lệnh sẽ bị bỏ qua khi xử lý câu lệnh đó, do đó kết quả chương trình cũng không bị xuống dòng khi in ra màn hình.
Thay vào đó, để xuống dòng khi viết chuỗi, bạn cần tới ký tự xuống dòng trong javascript.

Ký xuống dòng xuống dòng là một loại mã dùng để in xuống dòng trong javascript, có tác dụng xuống dòng giữa một chuỗi ký tự.
Ký xuống dòng trong javascript đều giống nhau giữa các browser(IE, firefox ,chrome v.v..) và được biểu diễn bởi ký hiệu \n như ví dụ sau:

let country ="Việt Nam\n vô địch";
console.log(country);

Kết quả:

Việt Nam
vô địch

Xóa ký tự xuống dòng trong javascript

Ký tự xuống dòng trong các hệ điều hành

Chúng ta đã biết ký tự xuống dòng là mã lệnh để xuống dòng giữa một chuỗi ký tự. Tùy thuộc vào hệ điều hành (OS) mà ký tự xuống dòng sẽ khác nhau như bảng sau:

OSKý tự xuống dòngKý hiệu
UnixLF\r
mac(OS X)LF\n
mac(OS 9)CR\r
WindowsCR+LF\r\n

Ví dụ trong mac(OS X), ký tự xuống dòng được sử dụng trong chuỗi ký tự như sau:

'ký tự\nxuống dòng\ntrong javascript';

Hoặc trong windows, ký tự xuống dòng được sử dụng như sau

'ký tự\r\nxuống dòng\r\ntrong javascript';

Cả hai chuỗi trên khi in ra màn hình đều có kết quả sau:

ký tự
xuống dòng
trong javascript

Xóa ký tự xuống dòng trong javascript

Mặc dù ký tự xuống dòng trong các hệ điều hành đều khác nhau, nhưng chúng ta có thể xóa ký tự xuống dòng trong javascript với tất cả các hệ điều hành chỉ với câu lệnh dưới đây:

str.replace(/\r?\n/g, "");

Trong đó:

  • str là chuỗi chứa ký tự xuống dòng cần xóa.
  • replace(/r?n/g, '') là câu lệnh để xóa ký tự xuống dòng

Ví dụ, chúng ta xóa ký tự xuống dòng trong file text tạo trên OS Windows như sau. Giả sử trong filt text đó có chuỗi ký tự chứa ký tự xuống dòng, sau khi đọc file và lấy ra chuỗi ký tự đó, giả sử là chuỗi "Việt Nam\r\nvô địch", chúng ta sẽ tiến hành xóa ký tự xuống dòng như sau:

let str ="Việt Nam\r\nvô địch";
let result = str.replace(/\r?\n/g, "");
console.log(str);
console.log("\n"+result);

Kết quả:

Việt Nam
vô địch

Việt Namvô địch

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách xuống dòng trong JavaScript, cách sử dụng ký tự xuống dòng trong javascript cũng như cách xóa ký tự xuống dòng trong javascript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/kien-thuc-co-ban-ve-javascript/xuong-dong-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.