Biến trong Java là gì | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Biến trong Java là gì

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Lý giải khái niệm biến trong Java. Bạn sẽ biết biến trong Java là gì cũng như cách sử dụng biến trong Java sau bài học này.

Tìm hiểu biến trong Java

Trước khi đến khái niệm biến trong Java là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một ví dụ sau đây.

Chúng ta có chương trình in ra màn hình dòng chữ "Good morining" như sau:

System.out.println("Good morining");
System.out.println("Good morining");
System.out.println("Good morining");
System.out.println("Good morining");
System.out.println("Good morining");

Chương trình trên thực tế không có lỗi gì cả, và nó sẽ in ra màn hình các dòng chữ cần thiết khi chạy. Giả sử bây giờ chúng ta muốn thay thế dòng "Good morining" thành dòng chữ "Good evening", khi đó chúng ta phải viết lại toàn bộ chương trình đó như sau:

System.out.println("Good evening");
System.out.println("Good evening");
System.out.println("Good evening");
System.out.println("Good evening");
System.out.println("Good evening");

Ở ví dụ này, chúng ta chỉ có 5 dòng trong mã nguồn chương trình Java, do đó việc sửa lại chúng cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên nếu như trong các chương trình Java phức tạp hơn, việc sửa lại từng dòng từng dòng đó sẽ mất rất nhiều công sức, lại rất dễ bỏ quên nơi cần sửa, và có thể là cả việc viết sai chữ cần sửa nữa.

Giống như trên, nếu chúng ta có một cái hộp chứa cụm từ "Good morining", sau đó mỗi lần cần dùng dòng chữ này, chúng ta sẽ truy cập đến cái hộp này để lấy dòng chữ ra và dùng thì sẽ tiện lợi biết bao. Và càng tuyệt hơn khi lúc nào muốn thay đổi dòng chữ, chúng ta chỉ cần thay đổi nội dung bên trong cái hộp đó, thay vì phải thay đổi từng dòng một trong chương trình.

Và, cái hộp chứa chứa dữ liệu như trên được gọi là biến trong Java. Bằng cách dùng biến trong Java, thay vì viết cũng như sửa lại từng dòng chữ như trên, chúng ta chỉ cần dùng một biến để đại diện cho dòng chữ và sử dụng chúng nhiều lần trong chương trình, cũng như thay đổi nội dung dòng chữ khi cần thiết như sau đây:

>>>tạo biến a để chứa dòng "Good morning"

>>>Sử dụng biến a trong chương trình thay cho dòng chữ "Good moring"

>>thay đổi biến a thành "Good evening" để thay thế toàn bộ giá trị trong chương trình

Biến trong Java là gì

Biến trong Java giống như một cái hộp để lưu trữ dữ liệu khi xử lý chương trình. Các dữ liệu này có thể là số hoặc chuỗi mà bạn có thể ưu trữ vào biến và có thể lấy ra bất cứ lúc nào để sử dụng. Kết quả của các phép xử lý như tính toán giá trị số, chỉnh sửa chuỗi ký tự sẽ tạm thời được giữ vào biến và dùng để sử dụng cho chương trình sau này.
Biến trong Java

Lưu ý trong Java, các giá trị như số, ký tự hoặc chuỗi ký tự sẽ được lưu giữ trực tiếp trong biến. Tuy nhiên với các loại dữ liệu phức tạp như mảng hay instance của class chẳng hạn thì không phải giá trị trực tiếp của chúng mà là địa chỉ của chúng trên bộ nhớ máy tính sẽ được lưu vào biến.

Việc giá trị của dữ liệu hay địa chỉ của dữ liệu trên bộ nhớ được lưu vào biến cũng không thay đổi cách chúng ta sử dụng biến trong Java, do đó bạn chỉ cần nhớ biến trong Java được lưu giữ bởi một trong hai cách này là được.

Để sử dụng một biến trong Java, trước tiên chúng ta cần phải chuẩn bị nó. Công việc này được gọi là khai báo biến trong Java. Trong trường hợp vừa khai báo biến kết hợp với gán luôn giá trị cho biến, thì chúng ta sẽ gọi là khởi tạo biến trong Java. Để phân biệt các biến trong chương trình thì chúng ta sẽ phải đặt tên cho biến, kiểu dữ liệu để lưu trữ trong biến, theo các quy tắc đặt tên trong Java.

Sau khi đã khai báo biến, chúng ta có thể gán dữ liệu cần xử lý vào biến. Lưu ý là kiểu dữ liệu gán vào biến cần phải giống với kiểu biến đã khai báo. Ví dụ một biến đã khai báo thuộc kiểu int thì chỉ có thể lưu trữ một số nguyên mà thôi.

Chúng ta có thể sử dụng một biến nhiều lần trong chương trình bằng cách gọi tên nó. Ngoài việc lấy dữ liệu được lưu trong biến, chúng ta còn có thể gán các giá trị mới vào trong biến. Tuy nhiên một biến trong Java thì chỉ có thể lưu giữ nhiều nhất 1 dữ liệu trong một thời điểm mà thôi. Do vậy nếu chúng ta gán giá trị mới vào biến, giá trị cũ của biến sẽ bị xóa đi và không thể sử dụng được qua biến nữa.

Sử dụng biến trong Java

Ví dụ dưới đây, chúng ta viết một chương trình tính giá (bao gồm cả thuế VAT 10%) của các loại hoa quả và in ra màn hình.

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Giá cam ="+ 120 * 1.1);
System.out.println("Giá táo ="+ 99 * 1.1);
System.out.println("Giá chuối =" + 100 * 1.1);
}
}

Nếu như lần nào chúng ta cũng khai thuế VAT như trên thì có thể bị nhầm lẫn do bất cẩn, hoặc trong trường hợp thuế VAT được nhà nước điều chỉnh thì chúng ta phải sửa lại toàn bộ. Như vậy rất là dễ nhầm và mất công nữa.

Thay vì đó, chúng ta sẽ sử dụng biến trong Java bằng cách tạo ra một biến tax, sau đó lưu trữ giá trị cả thuế VAT 1.1 vào. Khi sử dụng, chúng ta chỉ cần gọi tên biến tax ra như dưới đây:

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
double vat = 1.1;
System.out.println("Giá cam ="+ 120 * vat);
System.out.println("Giá táo ="+ 99 * vat);
System.out.println("Giá chuối =" + 100 * vat);
}
}

Cả hai cách viết ở trên đều đưa ra kết quả giống nhau:

Giá cam =132.0
Giá táo =108.9
Giá chuối =110.00000000000001

Giả sử nhà nước đã nâng mức thuế VAT lên thành 1.5 lần, khi đó đơn giản chỉ cần thay đổi giá trị của tax thành 1.5 mà thôi:

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
double vat = 1.5;
System.out.println("Giá cam ="+ 120 * vat);
System.out.println("Giá táo ="+ 99 * vat);
System.out.println("Giá chuối =" + 100 * vat);
}
}
//>Giá cam =180.0
//>Giá táo =148.5
//>Giá chuối =150.0

Từ ví dụ trên, bạn có thể thấy việc sử dụng biến trong Java sẽ giúp chúng ta giảm thiểu lỗi sai so với việc nhập trực tiếp giá trị, cũng như giúp thay đổi giá trị của dữ liệu trong chương trình nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích khái niệm biến trong Java là gì cũng như cách sử dụng biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/bien-trong-java-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.