Khai báo biến trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khai báo biến trong Java

Để sử dụng biến trong Java, trước tiên chúng ta cần phải khai báo biến. Bạn sẽ học được cách khai báo biến, vị trí khai báo biến trong chương trình, cũng như cách gán giá trị vào biến đã khai báo trong Java sau bài học này.

Khai báo biến trong Java

Để khai báo biến trong Java, chúng ta khai báo kiểu dữ liệu cũng như là tên của biến với cú pháp sau đây:

type name;

Trong đó

  • type là kiểu dữ liệu của biến, có thể là int, char hoặc String mà bạn đã học trong bài Kiểu dữ liệu trong Java
  • name là tên biến được đặt theo Quy tắc đặt tên biến trong Java mà bạn đã học trong bài Biến trong Java là gì.

Ví dụ, chúng ta khai báo các biến thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau trong Java như sau:

//Biến thuộc kiểu số nguyên
int num1;

//Biến thuộc kiểu số thực
float num2;

//Biến thuộc kiểu ký tự
char c;

//Biến thuộc kiểu chuỗi ký tự
String str;

Khai báo đồng loạt biến trong Java

Để khai báo biến trong Java chúng ta sẽ ghi kiểu dữ liệu cũng như là tên của biến. Tuy nhiên trong trường hợp nhiều biến có cùng một kiểu dữ liệu, chúng ta có thể khai báo chúng cùng lúc với cú pháp sau đây:

type name1, name2, name3, …;

Chúng ta viết kiểu biến lên đầu, sau đó ghi tên các biến cách nhau bởi một dấu phẩy.

Ví dụ cụ thể, chúng ta khai báo 3 biến thuộc kiểu int như sau:

int num1, num2, num3;

Gán giá trị vào biến đã khai báo.

Sau khi khai báo biến trong Java, chúng ta có thể gán giá trị vào biến bằng cách dùng toán tử bằng = như ví dụ sau đây:

int num;
num = 10;

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể gán biến sau khi biến đó đã được khai báo. Nếu gán giá trị vào một biến mà biến đó chưa được khai báo trong chương trình thì lỗi sẽ hiện ra như sau:

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
width = 100;

}
}

>>>Main.java:4: error: cannot find symbol
>>> width = 100;
>>> ^

Có nhiều cách gán giá trị vào biến đã khai báo trong chương trình Java, và bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại bài viết dưới đây:

Vị trí khai báo biến trong chương trình Java

Trong chương trình Java, nếu một biến chưa được khai báo mà đem ra sử dụng thì sẽ bị xảy ra lỗi. Do đó vị trí khai báo biến trong chương trình Java sẽ là ở phía trên xử lý dùng tới biến đó. Ví dụ, chúng ta sẽ khai báo biến trước khi sử dụng nó trong các xử lý như sau:

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
//Khai báo biến num1 trước lệnh in nó
int num1;
num1 = 10;
System.out.println( num1);

//Khai báo biến text trước lệnh in nó
char text;
text = 's';
System.out.println("Java" + text);
}
}

//10
//Javas

Tuy nhiên để dễ quản lý code thì thông thường thì chúng ta sẽ khai báo toàn bộ các biến sử dụng trong chương trình ở phần đầu mã nguồn như sau:

public class Main
{
public static void main(String[] args) {
//Khai báo toàn bộ biến trong chương trình
int num1;
num1 = 10;
char text;
text = 's';

//Viết xử lý chương trình sau đó
System.out.println( num1);
System.out.println("Java" + text);
}
}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách khai báo biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/khai-bao-bien-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.