var trong Java và cách khai báo biến bằng kiểu suy luận | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

var trong Java và cách khai báo biến bằng kiểu suy luận

Cùng tìm hiểu về var trong Java và cách khai báo biến bằng kiểu suy luận. Bạn sẽ biết var trong Java là gì, kiểu suy luận trong Java là gì, cũng như cách sử dụng var trong Java để tiến hành khai báo biến với kiểu suy luận sau bài học này.

var trong Java là gì

var trong Java là một từ khóa được thêm vào từ Java 10, có tác dụng rút gọn việc chỉ định kiểu dữ liệu khi khai báo biến trong Java.

Khi dùng var để khai báo biến, việc chỉ định kiểu dữ liệu của biến sẽ được rút gọn, và thay vào đó thì chương trình sẽ tự động chọn kiểu phù hợp cho biến. Và kiểu dữ liệu của biến được chương trình tự động lựa chọn này được gọi là kiểu suy luận trong Java.

Từ khóa var giống như một kiểm soát viên, nhiệm vụ của nó là xác định kiểu của giá trị được gán vào biến, và phân loại biến đó với kiểu được xác định.

Và việc sử dụng var sẽ giúp chúng ta không phải lo lắng về kiểu giá trị phù hợp cho biến, bởi việc này đã được chương trình lo cho chúng ta rồi. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp việc dùng var sẽ khiến chương trình trở nên khó lý giải kiểu của các biến, nên cũng tùy từng trường hợp mà chúng ta lựa chọn có nên dùng var để khai báo biến trong Java hay không.

Sử dụng var để khai báo biến bằng kiểu suy luận trong Java

Để sử dụng var và cách khai báo biến bằng kiểu suy luận trong Java, chúng ta sử dụng cú pháp sau đây:

var name = value;

Trong đó name là tên biến, và value là giá trị được gán vào biến. Kiểu của biến được rút gọn và được chương trình tự động suy luận.

Ví dụ cụ thể, với cách thông thường thì chúng ta sẽ khai báo các biến như sau:

int num = 30;
String str = "Kiyoshi";

Tuy nhiên bằng cách dùng var, chúng ta có thể rút gọn việc chỉ định kiểu của biến như sau:

var num = 30;
var str = "Kiyoshi";

Với cách viết này, do giá trị 30 là một số nguyên, nên kiểu của biến num sẽ được tự động thành kiểu int. Tương tự thì giá trị “Kiyoshi” là một chuỗi ký tự, do đó kiểu của biến str sẽ được tự động thành kiểu String.

Lưu ý khi dùng var để khai báo biến thuộc kiểu long và kiểu float

Trong bài Các kiểu dữ liệu trong Java chúng ta đã biết một giá trị số nguyên sẽ được Java tự động coi ở kiểu int, và một số thực sẽ được tự động coi ở kiểu double.

Do vậy khi dùng var để khai báo biến với số, nếu chúng ta muốn chỉ định kiểu của số khác với các kiểu mặc định, thì phải sử dụng tới các suffix (hậu tố) nhằm chỉ định kiểu dữ liệu.

Và để chỉ định một số nguyên ở dạng long, chúng ta dùng hậu tố L, và để chỉ định một số thực ở dạng float, chúng ta dùng hậu tố F.

Ví dụ cụ thể, chúng ta khai báo số bằng var với các kiểu float và long như sau:

var num = 10L;
var total = 3.14F;

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về var trong Java và cách khai báo biến bằng kiểu suy luận rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/var-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.