Gán biến trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Gán biến trong Java

Sau khi gán một giá trị cho biến trong Java, chúng ta có thể sử dụng biến để đại diện cho giá trị đó trong chương trình. Việc gán biến trong Java có thể thực hiện cùng lúc hoặc sau khi bạn khai báo biến trong Java. Bạn có thể gán một giá trị khác cho một biến đã xác định, hoặc có gán giá trị một biến cho một biến khác. Hãy cùng học cách gán biến trong Java sau bài học này.

Gán biến trong Java bằng một giá trị cụ thể

Sau khi khai báo biến trong Java, chúng ta có thể gán một giá trị cụ thể cho biến đó bằng cách sử dụng toán tử bằng = như sau:

name = value;

Trong đó:

  • name là tên biến đã được khai báo
  • value là giá trị để gán vào biến. Lưu ý là kiểu của giá trị không nhất thiết phải giống với kiểu giá trị của biến khi khai báo.

Chúng ta có thể gán giá trị cho biến ngay sau khi khai báo nó như sau:

int num1;
num1 = 10;

Hoặc là chúng ta có thể khai báo biến, sau đó làm một số xử lý khác, sau đó gán giá trị cho biến đó khi cần sử dụng. Ví dụ:

int num1;
System.out.println( "hello");
num1 = 10;

Chúng ta cũng có thể gán giá trị ban đầu cho biến ngay trong khi khởi tạo biến trong Java như ví dụ sau:

int num1 = 10;
int num2 =11,num3= 12,num4 = 13;

Sau khi đã gán giá trị cho biến, chúng ta có thể sử dụng biến này thay cho giá trị trong chương trình. Ví dụ:

class Main{
public static void main(String[] args){
int num1;
num1 = 10;

System.out.println(num1);//10

int sum = 1;
sum += num1;
System.out.println(sum);//11
}
}

Lưu ý là trừ một số ngoại lệ thì khi gán biến trong Java, chúng ta chỉ có thể gán giá trị có kiểu giống với kiểu biến đã khai báo mà thôi. Do đó bạn cần chú ý kiểu của giá trị và biến để tránh xảy ra lỗi trong chương trình.

Gán biến đồng loạt trong Java

Trong trường hợp có nhiều biến khác nhau nhưng lại có cùng giá trị, chúng ta có thể thực hiện phép gán biến đồng loạt bằng cú pháp sau đây:

name1 = name2 = name3 = value;

Ví dụ, chúng ta có thể gán đồng loạt giá trị 0 cho ba biến kiểu int như sau:

int width, height, depth;
width = height = depth = 0;

Gán biến trong Java bằng giá trị của một biến khác

Ngoài cách gán một giá trị cụ thể vào biến như trên, chúng ta cũng có thể gán giá trị một biến vào một biến khác trong Java.

Ví dụ cụ thể:

class Main{
public static void main(String[] args){
int num1, num2 ;
num1 = 100;
num2 = num1;

System.out.println("num1="+num1); //num1=100
System.out.println("num2="+num2); //num2=100
}
}

Ở đây, sau khi khai báo 2 biến num1, num2 thì chúng ta chỉ gán giá trị cụ thể là 100 vào biến num1. Sau đó, chúng ta lại sử dụng giá trị của biến num1 để gán giá trị vào biến num2 như ở trên.

Tuy nhiên cần lưu ý, nếu lúc này chúng ta gán một giá trị mới vào biến num1, thì giá trị của biến num2 vẫn sẽ không thay đổi.

class Main{
public static void main(String[] args){
int num1, num2 ;
num1 = 100;
num2 = num1;

System.out.println("num1="+num1); //num1=100
System.out.println("num2="+num2); //num2=100

num1 = 300;

System.out.println("num1="+num1); //num1=300
System.out.println("num2="+num2); //num2=100
}
}

Lý do là bởi khi gán giá trị của num1 cho num2, chúng ta đã copy giá trị của num1, chứ không phải là gán chính num1 vào num2. Do vậy dù num1 có thay đổi chăng nữa, thì bản copy num1 được gán trong num2 cũng sẽ không thay đổi như ở trên.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách gán biến trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/bien-va-kieu-du-lieu-trong-java/gan-bien-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.