Xuống dòng trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xuống dòng trong Java

Hướng dẫn cách xuống dòng trong Java. Bạn sẽ biết cách xuống dòng trong Java, cách sử dụng ký tự xuống dòng trong Java cũng như cách xóa ký tự xuống dòng trong Java trong bài học này.

Xuống dòng trong Java

Về cơ bản, một câu lệnh trong Java có thể được viết trên một hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng cách sử dụng dấu chấm than ; ở cuối câu.
Và bạn có thể tùy ý xuống dòng trong Java bằng cách nhấn phím ENTER khi đang viết một câu lệnh. Các khoảng trống này cũng sẽ được bỏ qua khi chương trình được xử lý.

Đây là điểm này rất khác biệt so với các ngôn ngữ khác như Python vốn dùng xuống dòng tạo bởi phím ENTER để kết thúc câu lệnh.

Ví dụ, chúng ta có thể xuống dòng bên trong câu lệnh Java tùy ý như sau:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
String
msg1 = "Hello";
String msg2
= "Vietnam";
System.out.println
(msg1);
System.out.println(msg2)
;
}
}

Kết quả của ví dụ trên cũng giống như cách viết sau:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
String msg1 = "Hello";
String msg2 = "Vietnam";
System.out.println(msg1);
System.out.println(msg2);
}
}

Kết quả

Hello
Vietnam

Tuy nhiên, chúng ta không thể xuống dòng bằng phím ENTER ở giữa một đối tượng ( tên biến, từ khóa, chuỗi v.v..) trong Java được. Do xuất hiện xuống dòng giữa đối tượng nên đã khiến đối tượng đó thay đổi tính chất.

Ví dụ với các cách viết sau đây đều khiến đối tượng trong Java thay đổi và lỗi sẽ xảy ra:

Ví dụ 1: Lỗi xảy ra khi xuống dòng giữa từ khóa trong Java

public class Main {
public static void main(String[] args) {
Stri
ng msg1 = "Hello"; //Lỗi khi xuống dòng giữa từ khóa "string"
String msg2 = "Vietnam";
System.out.println(msg1);
System.out.println(msg2);
}
}

>>> Main.java:4: error: ';' expected
>>> ng msg1 = "Hello";
>>> ^ ^

Ví dụ 2: Lỗi xảy ra khi xuống dòng giữa tên biến trong Java

public class Main {
public static void main(String[] args) {
String msg
1 = "Hello"; ;//Lỗi khi xuống dòng giữa tên biến "msg1"
String msg2 = "Vietnam";
System.out.println(msg1);
System.out.println(msg2);
}
}

>>> Main.java:3: error: ';' expected
>>> String msg
>>> ^

Ví dụ 3: Lỗi xảy ra khi xuống dòng giữa chuỗi ký tự

public class Main {
public static void main(String[] args) {
String msg1 = "Hel
lo"; //Lỗi khi xuống dòng giữa chuỗi chứa ký tự
String msg2 = "Vietnam";
System.out.println(msg1);
System.out.println(msg2);
}
}
>>> Main.java:3: error: unclosed string literal
>>> String msg1 = "Hel
>>> ^

Ký tự xuống dòng trong Java

Ở phần trên bạn đã biết có thể tùy ý xuống dòng trong Java bằng cách nhấn phím ENTER khi đang viết một câu lệnh. Tuy nhiên, xuống dòng trong câu lệnh sẽ bị bỏ qua khi xử lý câu lệnh đó, do đó kết quả chương trình cũng không bị xuống dòng khi in ra màn hình.
Thay vào đó, để xuống dòng khi viết chuỗi, bạn cần tới ký tự xuống dòng trong Java.

Ký xuống dòng xuống dòng là một loại mã dùng để in xuống dòng trong Java, có tác dụng xuống dòng giữa một chuỗi ký tự, và được biểu diễn bởi ký hiệu \n.

Ví dụ cụ thể:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
String msg = "Hello \nVietnam";
System.out.println(msg);
}
}

Kết quả:

Hello 
Vietnam

Xóa ký tự xuống dòng trong Java

Chúng ta sử dụng phương thức replace() để xóa ký tự xuống dòng trong Java. Phương thức replace vốn được sử dụng để tìm và thay thế một ký tự bằng một ký tự khác.

Ứng dụng replace(), chúng ta có thể tìm ra và thay thế toàn bộ các ký tự xuống dòng \n thành ký tự trống "", qua đó có thể xóa đi các ký tự xuống dòng này trong chương trình.

Ví dụ cụ thể:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
String text = "abcdefghij\n"
+ "klmnopq\nzzzz";
System.out.println("Chuoi ban dau:");
System.out.println(text);
text = text.replace("\n", "");
System.out.println("\n");
System.out.println("Chuoi ket qua");
System.out.println(text);
}
}

Kết quả, toàn bộ các ký tự xuống dòng sẽ bị thay thế bởi ký tự trống và bị xóa đi như sau:

Chuoi ban dau:
abcdefghij
klmnopq
zzzz


Chuoi ket qua
abcdefghijklmnopqzzzz

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách xuống dòng trong Java, cách sử dụng ký tự xuống dòng trong Java cũng như cách xóa ký tự xuống dòng trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/kien-thuc-co-ban-ve-java/xuong-dong-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.