Boolean literals trong Java và giá trị true false | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Boolean literals trong Java và giá trị true false

Cùng tìm hiểu về Boolean literals trong Java. Bạn sẽ biết Boolean literals trong Java là gì cũng như cách sử dụng hai giá trị Boolean là true và false trong Java sau bài học này.

Boolean literals trong Java

Chúng ta có 2 giá trị duy nhất của Boolean literals trong Java đó là true và false, đại diện cho Đúng và Sai.

Để biểu diễn Boolean literals trong Java, chúng ta ghi trực tiếp hai giá trị này như sau:

true
false

Lưu ý là các giá trị này Không được ghi vào giữa cặp dấu nháy kép, vì chúng sẽ biến thành chuỗi ký tự với cách viết này.

"true"
"false"

Thông thường, chúng ta sẽ không ghi trực tiếp 2 giá trị này của Boolean, mà sẽ biểu diễn chúng thông qua kết quả của các phép so sánh. Ví dụ:

System.out.println(10 > 7);   // true
System.out.println(5 == 4); // false

Cuối cùng, khác với các ngôn ngữ khác coi true bằng 1 và false bằng 0, thì trong Java, đây là các giá trị hoàn toàn khác nhau.

Mã mẫu

Sau đây chúng ta sẽ thử viết chương trình in ra màn hình các giá trị true false của Boolean trong Java như sau:

class Main{
public static void main(String[] args){
System.out.println(1 > 7);
System.out.println(4 == 4);
}
}

Kết quả, các giá trị true false thu về từ các phép so sánh sẽ in ra màn hình như sau:

false
true

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về Boolean literals trong Java và giá trị true false rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/literal-trong-java/boolean-literals-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.