Literal trong Java là gì | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Literal trong Java là gì

Cùng tìm hiểu về Literal trong Java. Bạn sẽ biết Literal trong Java là gì sau bài học này.

Literal trong Java là gì

Literal trong Java là các dữ liệu có giá trị cố định, được thể hiện trực tiếp trong chương trình mà không cần qua tính toán, và có thể được gán cho bất kỳ kiểu dữ liệu nguyên thủy nào trong Java.

Literal trong Java là gì

Ở đây, kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java là 8 kiểu dữ liệu cơ bản được Java cung cấp sẵn cho chúng ta sử dụng, bao gồm byte, short, int, long, char, boolean, float, và double.

Literal trong Java bao gồm nhiều loại giá trị khác nhau, trong đó đại diện tiêu biểu mà chúng ta hay dùng nhất gồm có 5 loại sau đây:

Kiểu LiteralÝ nghĩa
Integral literalssố nguyên
Floating-Point literalsố thực
Character literalský tự
String LiteralsChuỗi ký tự
Boolean LiteralsTrue và False

Ví dụ:

Sau đây hãy cùng xem một số ví dụ tương ứng với các loại Literal trong Java nhé.

public class Main {
public static void main(String[] args)
{
//Integral literals
int x = 1234;

//Floating-Point literal
double d = 12.34;

//Char literal
char ch = 'A';

//String literal
String s = "Java";

//boolean literals
boolean b = false;


System.out.println(x);
System.out.println(d);
System.out.println(ch);
System.out.println(s);
System.out.println(b);
}
}

Kết quả, các giá trị của các Literal được thể hiện trực tiếp không qua tính toán và in ra màn hình như sau:

1234
12.34
A
Java
false

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về Literal trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/literal-trong-java/literal-trong-java-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.