Tìm số đảo ngược trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm số đảo ngược trong Java

Hướng dẫn cách tìm số đảo ngược trong Java. Bạn sẽ học được cách tạo phương thức tìm số đảo ngược trong Java sau bài học này.

Bài toán tìm số đảo ngược trong Java

Tìm số đảo ngược trong Java là bài toán nhập vào một số nguyên dương n từ bàn phím. In ra số đảo ngược của số n vừa nhập.

Ví dụ chúng ta nhập số 1234 thì sẽ thu về số 4321 chẳng hạn.

Tìm số đảo ngược trong Java

Mặc dù không không có ý nghĩa về mặt ứng dụng nhưng đây là một bài toán căn bản vô cùng hay giúp chúng ta rèn luyện lập trình bằng ngôn ngữ Java.

Tìm số đảo ngược trong Java

Cách tìm số đảo ngược trong Java rất đơn giản, chúng ta viết lại từng hàng trong số theo thứ tự ngược lại là xong.

Vậy thì chúng ta sẽ viết ngược như thế nào?

Giả sử số đã cho là n = 1234. Chúng ta có thể biểu diễn số này dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 như sau:

n = 1x104 + 2x103 + 3x102 + 4x101

Để biểu diễn số này theo cách ngược lại, chúng ta sẽ giữ nguyên phần lũy thừa của 10 và viết ngược lại từng chữ số trong tổng như sau:

n = 4x104 + 3x103 + 2x102 + 1x101

Để tìm ra được từng chữ số trong hàng thập phân như trên, chúng ta sẽ chia lần lượt số đã cho cho các luỹ thừa của 10 để tìm phần dư là xong.

Chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while và viết phương thức để thực hiện xử lý đảo ngược số ở trên như sau:

/*phương thức tìm số đảo ngược trong Java*/
private static int reverse_num(int n){
int reverse = 0;
while (n > 0) {
reverse = reverse * 10 + n % 10;
n /= 10;
}
return reverse;
}

Chúng ta có thể gọi phương thức này và sử dụng trong chương trình nhập vào một số nguyên dương n từ bàn phím. In ra số đảo ngược của số n vừa nhập trong Java như sau:

import java.util.Scanner;
public class Main
{
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.print("Nhap so nguyen= ");
int n = scanner.nextInt();

int result = reverse_num(n);
System.out.println("So dao nguoc: "+result );
}
private static int reverse_num(int n){
int reverse = 0;
while (n > 0) {
reverse = reverse * 10 + n % 10;
n /= 10;
}
return reverse;
}
}

Màn hình nhập liệu và kết quả tìm số đảo ngược trong Java sẽ như sau:

>> nhap mot so nguyen duong: 1234
So dao nguoc: 4321

>> nhap mot so nguyen duong: 23456789
So dao nguoc: 98765432

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm số đảo ngược trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/so-trong-java/tim-so-dao-nguoc-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.