Cách chạy chương trình Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách chạy chương trình Java

Sau khi bạn đã biên dịch mã nguồn chương trình để tạo file class, bạn có thể chạy chương trình Java. Dưới đây là hướng dẫn về cách chạy chương trình được tạo bằng Java.

Chạy Chương Trình Java

Chương trình được tạo bằng Java sẽ tạo ra tệp lớp từ tệp nguồn thông qua quá trình biên dịch. Tệp lớp là các tệp nhị phân có phần mở rộng là .class, và chúng được sử dụng để thực thi chương trình.

Để chạy một chương trình Java, bạn sử dụng chương trình java được gọi bằng lệnh như sau:

java TênLớp

Lưu ý khi chạy lệnh, chúng ta chỉ định tên tệp lớp mà không có phần mở rộng .class. Ví dụ, nếu tên tệp là Sample.class, bạn sẽ thực hiện lệnh java Sample.

Chương trình Java không thể thực thi độc lập như các tệp .exe. Chúng yêu cầu một chương trình khác được gọi là chương trình java.exe để thực thi chúng. Chương trình java.exe, được sử dụng để chạy chương trình Java, nằm trong thư mục bin bên trong thư mục mà bạn đã cài đặt JDK.

Chạy một Chương Trình Java

Bây giờ, hãy thử chạy một chương trình Java. Khởi chạy dòng lệnh và di chuyển đến thư mục chứa tệp lớp.

Chạy một Chương Trình Java

Vì lần này chúng ta đang chạy tệp lớp JSample3_1.class, nên hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter:

java JSample3_1

Chạy một Chương Trình Java

Chương trình Java được thực thi, và “Hello” được hiển thị trên màn hình.

Tóm lại, quy trình từ việc tạo ra đến việc thực thi một chương trình Java như sau:

  1. Viết và lưu chương trình trong một trình soạn thảo văn bản.
  2. Biên dịch tệp nguồn đã lưu bằng chương trình javac để tạo ra một tệp lớp.
  3. Thực thi tệp lớp đã tạo ra bằng chương trình java.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích cách chạy chương trình Java được tạo ra bằng Java.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/viet-chuong-trinh-java/cach-chay-chuong-trinh-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.